2015-02-02 – Lundaidé blir grund i nordiskt samarbete

Ideonbaserade acceleratorn Win Nordic tar täten i ett samarbete med andra nordiska aktörer. Avtalet innebär en ny nordisk plattform för vatteninnovationer.

I dagsläget omfattar samarbetet WIN – Water Innovation Accelerator i Sverige, Vannklyngnen i Norge och Novago Buisness Developement Ltd i Finland.
Maria Satherstrom Lantz–  I första skedet inleder vi ett samarbete med våra motsvarigheter i Norge och Finland, som tycker vår modell är spännande. Vi räknar också med att få till avtal med Danmark och Island på sikt, säger Maria Lantz Sätherström, kommunikationsansvarig på Win till Rapidus.

Syftet med samarbetet är att ge bolagen som ingår i acceleratorn en snabb skjuts till den nordiska marknaden.

WIN grundades för tre år sedan och är en icke-vinstdrivande organisation och ingår i Ideon Open på Ideon Science Park i Lund I Sverige.

Från Nyhetstjänsten Rapidus den 2015-02-02