2015-08-20 – 4IT deltar i mångmiljonavtal

 

4IT AB har som partner till Consid tagit hem ett mångmiljonavtal med Transportstyrelsen.
Avtalet avser applikationsförvaltning av ett antal applikationer hos Transportstyrelsen och innefattar vidmakthållande, vidareutveckling, nyutveckling och utvecklingsnära förvaltning. I avtalet ingår även konsultstöd i form av specialistkompetens för applikationerna. Avtalet omfattar IT-lösningar inom Transportstyrelsens förvaltningsobjekt för Sjö och Luft, rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) samt Swedish Traffic Accident Data Acquisition (STRADA).
Uppdraget omfattar applikationer för en mängd av de områden som Transportstyrelsen är
verksamma inom. Consid ska under avtalstiden leverera tjänster såsom serviceledning,
användarstöd, fel och vidareutveckling. 4IT AB kommer att som underleverantör till Consid att främst fokusera på området visualisering och utvecklat GIS stöd till flera applikationer.
– För oss är det extra roligt att få vara partner till Consid och en bekräftelse på vår kunskap inom ett av våra kompetensområden, säger Hasan Özduman, VD för 4IT AB. Inte minst med tanke på att vi varit ledande leverantör av geografiskt baserat beslutsstöd till Malmö stad i många år.
Avtalet löper över 4 år med möjlighet till 2 års förlängning. Uppskattad volym för uppdraget är motsvarande 9-11 heltidsanställda. Consid uppskattar affären vara värd upp till 60 miljoner kronor.

För mer information, kontakta Hasan Özduman, vd för 4IT AB, 046-286 48 00