2015-09-08 – Anolytech tar in 10 miljoner

Ystadsbolaget Anolytech stärker kassan med tio miljoner kronor för att kunna lägga om sin affärsmodell och nå lönsamhet.

Anolytech tillverkar system för vätskedesinficering av vatten, framför allt dricksvatten, inom djurhållning. För ett år sedan började man lägga om sin affärsmodell från hårdvaruförsäljning till att sälja tjänsten genom abonnemang.

– Emissionen tillför det kapital som behövs för att affärsmodellen ska kunna rullas ut helt och för att vi ska gå jämnt upp, säger Mattias Gadd, vd för Anolytech och InnovumInvest, som tillsammans med Sydsvensk Entreprenörfond kontrollerar bolaget.

Ystadföretagets desinfektionsvätska, som är en klorförening huvudsakligen bestående av ämnet underklorsyrliget tillverkad genom elektrolys av en saltlösning, dödar effektivt bakterier och avlägsnar samt förhindrar återuppstående av biofilm. Därmed minskar även behovet av att använda skadliga kemikalier och antibiotika i produktionsledenen.

I samband med kapitaltillskottet går även Innovum-delägaren Torbjörn Arvidsson in som styrelseordförande och minoritetsägare. Sedan i juli återfinansieras systemet, hårdvara och installation genom nya samarbetspartnern Wasa Kredit och Anolytech har nu krattat för svensk expansion genom förstärkning av sin säljavdelning.

– Hyrmodellen är en smärtsamt långsam, och det kommer ta tid innan vi har byggt upp en tillräckligt stor kundbas. Vi ska dock nå positivt kassaflöde under första halvåret 2017 och ha mer än 1.000 system på marknaden inom några år, säger Mattias Gadd till Rapidus.

Anolytech grundades 2009. Bolaget har i dag elva anställda och omsatte förra året 7,5 miljoner kronor. Resultatet slutade på -5,5 miljoner.

enligt Nyhetstjänsten Rapidus 2015-09-08