2016-06-28 Press release – WIN mediates EU funding for water innovations with aerospace connections

Read press release in Swedish

PRESSMEDDELANDE
Lund 28 juni 2016

WIN förmedlar EU-miljoner till vatteninnovationer med rymdkoppling

Vattenacceleratorn WIN med säte på Ideon i Lund har tilldelats EU-finansiering för att stödja innovationer med koppling till vatten och rymd. Det är i ett projekt som heter NEPTUNE där 12 kluster med spetskompetens inom EU har blivit utvalda att delta i arbetet.

Cirka 4 miljoner kronor har WIN – Water Innovation Accelerator – tilldelats genom NEPTUNE varav minst 2,5 miljoner kronor är direkt stöd till uppstartsbolag, till exempel som innovationscheckar. 1 juli startar arbetet och pågår sedan i 30 månader. Projekt NETPUNE ska fokusera på korskoppling mellan rymdfart, luftfart och vatten och är inom området ”Blue Growth”. Området är högaktuellt inom EU som står inför stora utmaningar när det gäller livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk och förvaltning av havs- och insjövatten.

– Det är väldigt spännande med tvärvetenskap och speciellt kopplingen mellan rymd och vatten. Vatten är livsnödvändigt och det vatten man har med sig upp i rymden är det vatten man har, så avancerade reningsmöjligheter är nödvändigt. En hel del av den tekniken kan vi även använda på olika sätt på jorden, som i WIN-bolaget Orbital Systems självrenande duschar med NASA-teknologi. Givetvis finns också lösningar här som kan användas i luften eller rymden, säger Maria Sätherström Lantz, kommunikationsansvarig på WIN.

Projektägare till NEPTUNE är det franska klustret Aerospace Valley. Totalt 12 kluster med spetskompetens från sju länder i EU deltar i arbetet. Målet är att ge stöd till minst 100 små- och medelstora företag i Europa och bidra till utvecklingen av 40 nya innovativa lösningar. Pengarna som ska fördelas kommer från Horizon 2020 som är EUs största forsknings- och innovationsprogram någonsin med närmare 80 miljarder Euro i stöd under 2014-2020. Initiativet har till uppgift att säkra global konkurrenskraft inom EU.

WIN startades 2012 och är ett initiativ från vattenbranschen som arbetar på att öka hastigheten och få ut innovationer inom vatten på marknaden. WIN är en del av Ideon Open och sedan starten för fyra år sedan har organisationen redan sett flera exempel på korsbefruktning och synergier mellan de cirka 60 företag och organisationer som utgör nätverket. Grundidén är att WIN ser till få fram vattenmarknadens behov direkt till innovatörerna, som i sin tur får tidig återkoppling på sina idéer och direktkontakt med marknaden. Ett annat exempel på ett framgångsrikt företag är Watersprint, som tar bort bakterier och virus i dusch och dricksvatten med energisnål UV-LED-teknik.

– NEPTUNE passar perfekt in i vår verksamhet på WIN och vår ambition att stödja små och medelstora företag. Det är extra bra att så stor andel av projektets totala medel går direkt till de mindre bolagen, säger Maria Sätherström Lantz.

För ytterligare information kontakta:

Maria Sätherström Lantz, kommunikationsansvarig på WIN, +46 709 999 774

www.winwater.se

Läs även om Aerospace Valley:
http://www.aerospace-valley.com/en

 

Om WIN – Water Innovation Accelerator

WIN är ett initiativ från vattenbranschen för att öka innovationstakten och snabbare möta behoven inom vattenområdet. Genom WIN lyfts vattenmarknadens behov fram till vatteninnovatörer, som får återkoppling på sina idéer direkt från marknaden. WIN stöds idag av 25 partners; både privata företag och offentliga organisationer, och ger stöd till 32 innovatörer inom vattenområdet. WIN startades 2012 och har redan sett flera exempel på korsbefruktning och synergier mellan företag och organisationer i nätverket.

WIN är en del av Ideon Open – en neutral plats på Sveriges ledande innovationsmiljö, Ideon i Lund – med ambition och potential att skapa tillväxt genom öppen innovation, oberoende av bransch eller geografisk hemvist. Här har näringslivet chans att utveckla sin innovationskraft för att bättre klara den globala konkurrensen genom att samverka med den senaste forskningen, andra företag och drivna entreprenörer.