Sydsvenskan

2016-06-29 – Accelerator i Lund ska fördela EU-miljoner till uppstartsföretag

Vattenacceleratorn WIN i Lund får 4 miljoner kronor i EU-pengar. Det mesta av pengarna ska fördelas som stöd till uppstartsbolag.

Water Innovation Accelerator (WIN), som finns på Ideon i Lund, har som ett av tolv kluster fått medel genom EU-projektet Neptune.

Av totalt 4 miljoner kronor ska 2,5 miljoner kronor fördelas till uppstartsbolag, exempelvis genom så kallade innovationscheckar.

Neptune-projektet är inriktat på korskopplingar mellan rymdfart, luftfart och vatten.

– En hel del av den tekniken kan vi även använda på olika sätt på jorden, som i Orbital Systems självrenande duschar med Nasa-teknologi. Givetvis finns också lösningar här som kan användas i luften eller rymden, säger Maria Sätherström Lantz, kommunikationsansvarig på WIN.

WIN startades 2012 som ett initiativ från vattenbranschen och är en del av Ideon Open. Acceleratorn har cirka 60 företag, offentliga aktörer och organisationer i sitt nätverk.

Bland WIN:s partners finns storföretag med regional anknytning tillsammans med offentliga aktörer som VA Syd och Sydvatten, men också Lunds universitet, SLU Holding och Högskolan i Kristianstad.

Verksamheten finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter tillsammans med medel från Tillväxtverket.

– Neptune passar perfekt in i vår verksamhet. Det är extra bra att så stor andel av projektets totala medel går direkt till de mindre bolagen, säger Maria Sätherström Lantz.

Från Sydsvenskan 2016-06-29