All posts by Alice Hedin

Join Business & Technology

Welcome to us at JOIN. We deliver and support strategic research development in most technology areas. We help you, and your organization, to develop products, processes and business. We supply custom-designed products for industry and research.

In producdevelopment we are focusing in three business areas:

JOIN Thechnology: 

JOIN offers advanced product development consulting services. We have an impressive amount of expertise in mainly three areas: design, construction and management.

Our aesthetic designers are highly qualified and have extensive experience in designing and coloring appliances and equipment to make them easy to use and get a selling and presentable look. Thechnology design is a big concept at JOIN. JOIN has broad competence in general physics, mechanics, electronics and computer engineering. We also have specialists in thermodynamics, multifysics and programming.

Management:  Project management, coaching of your leaders, technical due diligence, financing of venture capital and advice and deed all the way to developmental strategic issues at the board level.

JOIN Equipment:

JOIN delivers specially developed equipment and instruments for industry and research. We have a long-term commitment to deepen and become a champion in the field.

Our location at Ideon Science Park means a continuous exchange of industry and research with many new ideas and creative thoughts for brand new principles. Many of our delivered solutions are intended for measurement and analysis, but we also do material handling, fluid systems for energy management and chemical processes. We are used to moving in to the borderland for what is possible.

JOIN Business:

JOIN Business stands for the highest level of expertise and long experience from everything from advanced business strategy management to venture capital companies, evaluating new technologies and its markets to also search and transfer venture capital. If you need reinforcement in the board or company management we can help with that as well.

JOIN Business & Technology
Ideon Science Park
Scheelevägen 15
223 63 LUND
046-286 34 00

http://www.join.se/

Contact:
Göran Nybom
goran.nybom@join.se
0708-751925

Again

Again´s solution captures nutrients from both WC and waterless toilets. Our unique additive ZeoPeatTM , made from natural and richly available components, captures more than 95% of phosphorous and more than 70% of nitrogen and potassium from the liquid part. The wet fertilizer can be locally dried and can be used as powder or pelletized in agriculture.

 

www.again.se

Contact:

Mikael Olsson
mikael.olsson@again.se
+46 (0)705-364094

Againity

From biogas to electricity

Againity has developed an innovative system producing electricity from heat in biogas boilers, gas engines, gas turbines and any other heat source from 90 degrees Celsius. The system is based on the ORC (Organic Rankine Cycle) technology and an in-house developed steam turbine. The system can utilize heat down to 90 degrees Celsius and still have a short payback time for systems down to 20 kW. Today four ORC systems are up and running on the Swedish market where biogas from waste water treatment plants have become a major customer segment. The ORC system is delivered pre-fabricated and installed by a simple pipe connection of the heat source and a cable to the power grid. It is fully automated and a TCP/IP connection allows convenient monitoring and remote control. The turbine system consists of high-quality components, designed to last long periods without maintenance. At Againity we happily help with suggestions of technical set-up and financial calculations for potential projects.

www.againity.com

Contact:
Elin Ledskog
elin.ledskog@againity.com
+46 (0) 705 29 32 23

2017-02-17 Pressrelease WIN five years (Swedish)

PRESSMEDDELANDE                                                                                                  Lund 17 februari 2017

 

Vattennätverket firar fem år med utdelning av WIN Award

Igår firade nätverket WIN Water att det funnits i fem år. Det firades med att dela ut WIN Awards till fyra företag som utmärkt sig inom sitt område. Vattenacceleratorn WIN är ett initiativ från vattenbranschen och arbetar med att snabba på innovationstakten och få ut innovationer på marknaden.

Sedan starten 2012 har nätverket hållit 20 partnermöten som totalt samlat ungefär 900 personer som har nätverkat, gjort affärer och fått inspiration. Nätverket har under de fem åren vuxit från nio medlemmar till idag drygt 60. Det är nu 37 innovationsbolag och 26 partners som ingår i nätverket. Medlemmarna i WIN kommer från Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Holland.

 

Följande pris delades ut:

WIN Growth Award 2017

Nominering: For their rapid growth, great entrepreneurship, successful branding and visionary courage.

Pristagare: ORBITAL SYSTEMS

WIN Innovation Award 2017

Nominering: For their disruptive water treatment upgrade – from vacuum to silicon.

Pristagare: WATERSPRINT

WIN Business Award 2017

Nominering: For securing large customers on a huge market and making impressive deals with WIN partners.

Pristagare: EKOBALANS

WIN Ambassador Award 2017

Nominering: For crossing bridges and borders to match make at most WIN events and positively contributing to the network.

Pristagare: ADEPT WATER TECHNOLOGIES

 

Här ser vi vinnarna som tog emot WIN Award:

–          Michael Wick som är VD på danska Adept Water Technologies

–          Rickard Carlsson från Watersprint

–          Orbital Systems VD och grundare Mehrdad Mahdjoubi

–          EkoBalans grundare Gunnar Thelin

 

För ytterligare information kontakta:

Maria Sätherström Lantz, verksamhetsansvarig på WIN, +46 709 999 774

 

Om WIN Water

WIN Water är ett initiativ från vattenbranschen för att öka innovationstakten och snabbare möta behoven inom vattenområdet. Genom WIN Water lyfts vattenmarknadens behov fram till vatteninnovatörer, som får återkoppling på sina idéer direkt från marknaden. WIN startades 2012 och korsbefruktar, skapar affärer och synergier mellan företag och organisationer i nätverket. WIN är en del av Ideon Open – på Sveriges ledande innovationsmiljö, Ideon Science Park i Lund – med ambition och potential att skapa tillväxt genom öppen innovation, oberoende av bransch eller geografisk hemvist. Här har näringslivet chans att utveckla sin innovationskraft för att bättre klara den globala konkurrensen genom att samverka med den senaste forskningen, andra företag och drivna entreprenörer. www.winwater.se

2017-02-08 Pressrelease NEPTUNE (Swedish)

 

PRESSMEDDELANDE                                                                                     Lund 8 februari 2017

Vattennätverket WIN förmedlar miljoner till innovationsbolag

WIN Water förmedlar i projektet Neptune EU-miljoner för att stödja innovationer inom vatten, jordbruk och rymd. Nu har första ansökningsperioden öppnats för små och medelstora företag som kan bidra till att lösa en av världens största utmaningar, tillgången till rent vatten.

– Stöd och finansiering till bolag som är i en utvecklingsfas kan snabba på och öka möjligheterna att produktutveckla, hitta rätt samarbetspartners och kanske till och med nya marknader. Vi har erfarenhet av hur smarta lösningar har kunnat applicerats på helt nya områden och vill gärna se mer av det, säger Jeanette Andersson som är projektledare för Neptune.

Neptune är ett projekt där 12 olika kluster inom EU har blivit utvalda. Projekt Neptune fokuserar på korskoppling mellan tekniska lösningar från rymdfart, luftfart, och vatten och är inom området ”Blue Growth”. Blue Growth definieras som nyttjandet av potentialen i hav och sjöar och omfattar alla branscher som processar vatten och alla branscher med anknytning till marina miljöer.

Området är högaktuellt inom EU som står inför stora utmaningar när det gäller livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk samt avloppshantering och vattenförsörjning. Dagens teknik möjliggör nya angreppssätt och kan skapa affärsmöjligheter där det tidigare enbart fanns kostnader. Sverige står väl rustat med hög teknisk innovationsnivå och miljömedvetenhet sedan lång tid. Neptune ska ta tillvara denna potential och hjälpa mindre företag och blivande entreprenörer att utvärdera och utveckla innovativa lösningar inom Blue Growth.

Den första ansökningsperioden för Neptune har startat och ansökningsperioden pågår fram till den 15 mars. Totalt är det drygt 4 miljoner kronor som WIN med säte i Lund har fått för sin del av projektet. Ca 2,5 miljoner är innovationscheckar som går direkt till bolag som söker och får pengar till sina projekt. Målet med Neptune är att ge stöd till minst 100 små- och medelstora företag i Europa och bidra till utvecklingen av 40 nya innovativa lösningar. Pengarna som ska fördelas kommer från Horizon 2020 som är EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin med närmare 80 miljarder Euro i stöd under 2014–2020. Initiativet har till uppgift att säkra global konkurrenskraft inom EU.

– WIN Water är en marknadsplats där företag och organisationer som behöver nya lösningar inom vatten kan träffa innovationsbolag för att göra affärer. Med projektet Neptune kan vi nu också stötta innovatörerna med medel så att de snabbare får ut sina lösningar på marknaden, säger Maria Sätherström Lantz, verksamhetsansvarig på WIN.

Nästa period för att ansöka om bidrag från WIN och projekt Neptune är under hösten 2017.

Läs mer om Neptune här: http://winwater.se/neptune-project/

För ytterligare information kontakta:

Jeanette Andersson, projektledare för Neptune, + 46 733 18 19 82

Maria Sätherström Lantz, verksamhetsansvarig på WIN, +46 709 999 774

Om WIN Water

WIN Water är ett initiativ från vattenbranschen för att öka innovationstakten och snabbare möta behoven inom vattenområdet. Genom WIN Water lyfts vattenmarknadens behov fram till vatteninnovatörer, som får återkoppling på sina idéer direkt från marknaden. WIN startades 2012 och korsbefruktar, skapar affärer och synergier mellan företag och organisationer i nätverket. WIN är en del av Ideon Open – på Sveriges ledande innovationsmiljö, Ideon Science Park i Lund – med ambition och potential att skapa tillväxt genom öppen innovation, oberoende av bransch eller geografisk hemvist. Här har näringslivet chans att utveckla sin innovationskraft för att bättre klara den globala konkurrensen genom att samverka med den senaste forskningen, andra företag och drivna entreprenörer. www.winwater.se

Delphi

 

www.delphi.se

 

Contact:

Erica Nobel / Partner / Attorney

Phone direct +46 (0) 40-660 79 00

Mobile +46 (0) 73-380 02 25

Erica.Nobel@delphi.se

 

Jens Kinnander / Partner / Advokat

Phone direct +46 40 660 79 38

Mobile +46 709 99 10 20

Jens.Kinnander@delphi.se