Category Archives: Featured

Neptune

Five water innovation projects have been awarded EU funding through Neptune

The WIN Water Innovation Network, through the EU project Neptune, distributes millions in grants to support innovations that develop technical solutions within water, agriculture and space. Six innovative companies have just recieved funding through Neptune. Companies that all can help in solving some of the world’s biggest challenges connected to water.

104 European SMEs and Entrepreneurs submitted applications under the NEPTUNE Blue Growth Accelerator Call in 2017. In total, close to 200 European companies have applied for Neptune in 2017.

The projects could be granted both financial support and business development support from e g WIN. We had several high-quality applications and eventually the following projects were selected for Neptune funding:

  • DiaPure AB – CyloP-Smart filters for recover phosphorus from wastewater.
  • 4ITAB and Vultus AB – Integrated coastal monitoring.
  • FloCell AB – Large-scale optimisation of chemical precipitation in water and sewage plants on the international market.
  • EPFF AB – Prevention of biofouling in marine and coastal heat exchangers.
  • Watersprint AB – The future water recycling product for households combining two patented technologies.

The projects are granted totally 250 000 Euro divided between the five projects.

– Neptune has given us opportunities to develop our concept to an international market and a shorter time-to-market, says Björn Olsson, MD at FloCell AB

– Win-Win for Watersprint, Sofi Filtration, WIN and the world with the Neptune sponsored water cleaner for households. Without the Neptune contribution, our combined water filtration and water disinfection product would have become a reality significantly later. Now, we have a good opportunity, together with our American partner, to immediately investigate if our product is good enough for US households, says Linda Kokkola, COO at Watersprint.

Moreover, the projects could also apply for coaching and mentoring services from WIN and other cluster members. In total, ten WIN project have been granted coaching from WIN.

The financing as well as the coaching and mentoring support will be one significant step to help these innovative companies to succeed – to everyone´s benefit.

– We are proud to give these companies additional support and resourses on their way to success. The financial support and coaching in combination with international contacts from the Neptune project create great opportunities for the companies, says Maria Sätherström Lantz, Manager at WIN.

The Neptune project has been a huge success in terms of number of applications and cross-border cooperations. There were certain key elements that made Neptune attractive for the entrepreneurs:

  • The accelerator approach with a simplified process to submit, shortened application and a time to grant of less than 3 months;
  • The cross-sectoral and cross-national dimensions, which allow SMEs from different sectors and countries to find complementarities in a joint project to develop innovative technologies, services and products;
  • The great potential for innovation and economic growth of the Blue Economy;
  • The possibility to finance prototype and demonstration which are, by far, the most requested types of support.

 

Read a more detailed description about the selected projects here.

Maria Sätherström Lantz (WIN Water), Mats Alexandersson (4IT AB), Klas Bertilsson (Alfa Laval) and Pete Andersen (Watersprint)

WIN Water Awards 2018

Each year WIN Water rewards members for achievements during the previous year. This year five companies received the WIN Water Awards 2018 at the price ceremony during the partner meeting the first of February. The categories for this year were Ambassador, Cooperation of the year, Wild card of the year and Networking.

Klas Bertilsson from Alfa Laval won the category Ambassador for active support of water innovation and the WIN network inside and outside his own organization.

Vultus & 4IT were awarded Cooperation of the year for finding a new market together and attracting EU funding twice for the same project.

The award for Wild card of the year went to SWATAB for showing the disruptive potential of clean water for business and the environment.

Watersprint won the category Networking with the motivation: for creative business making using the WIN network and active participation at every WIN event.

 

We are proud over our members and their achievements during the year. We are looking forward to the coming year. Keep up the good work!

 

In the picture Maria Sätherström Lantz (WIN Water), Mats Alexandersson (4IT AB), Klas Bertilsson (Alfa Laval), Pete Andersen (Watersprint)

Mia Rolf VD Ideon Science Park, Falsterbo-Vellinge RK, Lennart Olsson, Malmöhus RK, Maria Sätherström Lantz, WIN

“Water – a global core issue” – an article in Nordic Rotary

– Article in Swedish –

Rotary Norden nr 1 2018

 

VATTEN VÄRLDENS KÄRNFRÅGA

MIA ROLF VD IDEON SCIENCE PARK, FALSTERBO-VELLINGE RK, LENNART OLSSON, MALMÖHUS RK, MARIA SÄTHERSTRÖM LANTZ, WIN

Text: Mia Rolf och Lennart Olsson Foto: Alice Hedin

Mia Rolf VD Ideon Science Park, Falsterbo-Vellinge RK, Lennart Olsson, Malmöhus RK, Maria Sätherström Lantz, WIN

Ursprungligen ett yrkesnätverk där medlemmarna skulle kunna lära känna varandra, skapa förtroende och kunna göra affärer med varandra – men göra gott i samhället. En stor del av verksamheten idag förefaller dock enbart inriktad på olika humanitära projekt och sällan nämns det något om någon affärsrelation eller där ursprunget till Rotary framgår.

Rotary Norden når tusentals beslutfattare – låt oss diskutera

Norden som publikation är en stor publikation med upplaga om c:a 60.000 ex. med läsare i samtliga nordiska länder. Läsare som många gånger är så kallade beslutsfattare med insyn i och ofta inflytande inom de flesta av samhällets områden.

Den humanitära delen är viktig, men med stor konkurrens från otaliga andra organisationer med snarlika budskap. Förvisso har Rotary ett fantastiskt renommé och anseende som övergår många. Historien talar för sig självt med Polio+ som ett lysande exempel som få, om någon annan NGO organisation skulle kunna driva. Resultatet är över vad som kunde förväntas med att kombinera Rotarys yrkesnätverk med aktivitet som förbättrar världen.

Går det att kombinera?

Finns det då ett sätt att få in och kombinera den humanitära verksamheten med den affärsmässiga?

Vatten kärnfråga för framtiden – inom Rotary men även i stort.

Tanken kom upp när vi deltog i ett seminarium arrangerat av WIN Water, ett NGO – non profit-nätverk som bildats för att sammanföra intressenter inom olika delar av vattenrelaterade verksamheter. 40 vatteninnovationsbolag från fem länder är knutna till WIN Water idag.

Nätverket har till syfte att föra samman intressenter inom vattenresursområdet för att genom att via en gemensam plattform påskynda utvecklingen. Ett forum för helt olika tankar och idéer med en blandning av icke kommersiella intressenter och direkt kommersiella dito. WINs medlemmar är mycket skiftande från enskilda uppfinnare till stora globalt aktiva verksamheter som ex. IKEA, Baxter, Veolia etc.

Gemensamt samlande är intresset som sträcker sig från ideellt personligt till enbart kommersiella.

Vatten som förutspås globalt bli en av de stora globala bristresurserna framöver med stridigheter redan idag. Rent vatten och förorenat, dricksvatten och avloppsvatten. Området vatten kräver att betraktas med bredd och djup som i sin tur kräver engagemang från helt olika håll.

Kommersiella krafter

Dra nytta av de kommersiella krafterna för att göra gott.

WIN som koncept skulle kunna stå modell för verksamheter där Rotary kan bidra med sitt nätverk. Att knyta samman yrkesverksamma rotarianer med Rotaryshumanitära insatsverksamhet. Redan idag finns det en väl etablerad vattenverksamhet inom Rotary som skulle kunna kopplas samman med WIN för ytterligare förstärka funktionen och öka kompetenen. Samtidigt kommer den kommersiella funktionen att kunna genomföra mindre men framförallt stora projekt med de incitament som styr kommersiella verksamheter. Blandningen skulle därigenom kunna vara en win – win funktion till gagn för företag, individ och mänskligheten.

En modell att bygga vidare på?

Skulle läkemedelsverksamheter eller andra kunna agera och fungera på ett motsvarande sätt?

Två flugor i en smäll på även andra områden! Diskutera gärna på Rotary Disktrikt 2390 Swedens facebook sida https://www.facebook.com/groups/293125849284/ .

Fakta:

WIN är baserad på Ideon Science Park, Lund och finansieras genom en blandning av medlemsavgifter och offentliga medel. www.winwater.se

2018-01-05 WIN and the Swedish Energy Agency will start a new innovation network

We are very happy to announce that WIN in collaboration with the Swedish Energy Agency will start a new innovation marketplace and network with focus on energy. You will hear more about it during 2018 and we believe that there will be a lot of synergies and possible collaboration between the networks.

Read the article and the press release here

https://www.8till5.se/2018-01-05/natverk-fran-ideon-open-ska-stimulera-innovation-pa-myndigheter

http://www.mynewsdesk.com/se/ideon/pressreleases/win-och-energimyndigheten-tecknar-avtal-om-samarbete-kring-oeppen-innovation-i-naetverk-foer-att-staerka-a-challenge-from-sweden-2326397

WIN members won Climate KIC award

A consortium with Chalmers University of Technology and WIN members DyeCoo, JOIN Business & Technology and IKEA won the highest award at the Climate KIC Ideation Day in Aarhus, Denmark, August 22. The project “Climate implications of water-free dyeing of biofibers” was awarded € 20,000 after a poster and a pitch were evaluated by the jury. This is a good example of a fruitful collaboration that can come out of the WIN network!