Category Archives: Featured

2017-02-17 Pressrelease WIN five years (Swedish)

PRESSMEDDELANDE                                                                                                  Lund 17 februari 2017

 

Vattennätverket firar fem år med utdelning av WIN Award

Igår firade nätverket WIN Water att det funnits i fem år. Det firades med att dela ut WIN Awards till fyra företag som utmärkt sig inom sitt område. Vattenacceleratorn WIN är ett initiativ från vattenbranschen och arbetar med att snabba på innovationstakten och få ut innovationer på marknaden.

Sedan starten 2012 har nätverket hållit 20 partnermöten som totalt samlat ungefär 900 personer som har nätverkat, gjort affärer och fått inspiration. Nätverket har under de fem åren vuxit från nio medlemmar till idag drygt 60. Det är nu 37 innovationsbolag och 26 partners som ingår i nätverket. Medlemmarna i WIN kommer från Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Holland.

 

Följande pris delades ut:

WIN Growth Award 2017

Nominering: For their rapid growth, great entrepreneurship, successful branding and visionary courage.

Pristagare: ORBITAL SYSTEMS

WIN Innovation Award 2017

Nominering: For their disruptive water treatment upgrade – from vacuum to silicon.

Pristagare: WATERSPRINT

WIN Business Award 2017

Nominering: For securing large customers on a huge market and making impressive deals with WIN partners.

Pristagare: EKOBALANS

WIN Ambassador Award 2017

Nominering: For crossing bridges and borders to match make at most WIN events and positively contributing to the network.

Pristagare: ADEPT WATER TECHNOLOGIES

 

Här ser vi vinnarna som tog emot WIN Award:

–          Michael Wick som är VD på danska Adept Water Technologies

–          Rickard Carlsson från Watersprint

–          Orbital Systems VD och grundare Mehrdad Mahdjoubi

–          EkoBalans grundare Gunnar Thelin

 

För ytterligare information kontakta:

Maria Sätherström Lantz, verksamhetsansvarig på WIN, +46 709 999 774

 

Om WIN Water

WIN Water är ett initiativ från vattenbranschen för att öka innovationstakten och snabbare möta behoven inom vattenområdet. Genom WIN Water lyfts vattenmarknadens behov fram till vatteninnovatörer, som får återkoppling på sina idéer direkt från marknaden. WIN startades 2012 och korsbefruktar, skapar affärer och synergier mellan företag och organisationer i nätverket. WIN är en del av Ideon Open – på Sveriges ledande innovationsmiljö, Ideon Science Park i Lund – med ambition och potential att skapa tillväxt genom öppen innovation, oberoende av bransch eller geografisk hemvist. Här har näringslivet chans att utveckla sin innovationskraft för att bättre klara den globala konkurrensen genom att samverka med den senaste forskningen, andra företag och drivna entreprenörer. www.winwater.se

2017-02-08 Pressrelease NEPTUNE (Swedish)

 

PRESSMEDDELANDE                                                                                     Lund 8 februari 2017

Vattennätverket WIN förmedlar miljoner till innovationsbolag

WIN Water förmedlar i projektet Neptune EU-miljoner för att stödja innovationer inom vatten, jordbruk och rymd. Nu har första ansökningsperioden öppnats för små och medelstora företag som kan bidra till att lösa en av världens största utmaningar, tillgången till rent vatten.

– Stöd och finansiering till bolag som är i en utvecklingsfas kan snabba på och öka möjligheterna att produktutveckla, hitta rätt samarbetspartners och kanske till och med nya marknader. Vi har erfarenhet av hur smarta lösningar har kunnat applicerats på helt nya områden och vill gärna se mer av det, säger Jeanette Andersson som är projektledare för Neptune.

Neptune är ett projekt där 12 olika kluster inom EU har blivit utvalda. Projekt Neptune fokuserar på korskoppling mellan tekniska lösningar från rymdfart, luftfart, och vatten och är inom området ”Blue Growth”. Blue Growth definieras som nyttjandet av potentialen i hav och sjöar och omfattar alla branscher som processar vatten och alla branscher med anknytning till marina miljöer.

Området är högaktuellt inom EU som står inför stora utmaningar när det gäller livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk samt avloppshantering och vattenförsörjning. Dagens teknik möjliggör nya angreppssätt och kan skapa affärsmöjligheter där det tidigare enbart fanns kostnader. Sverige står väl rustat med hög teknisk innovationsnivå och miljömedvetenhet sedan lång tid. Neptune ska ta tillvara denna potential och hjälpa mindre företag och blivande entreprenörer att utvärdera och utveckla innovativa lösningar inom Blue Growth.

Den första ansökningsperioden för Neptune har startat och ansökningsperioden pågår fram till den 15 mars. Totalt är det drygt 4 miljoner kronor som WIN med säte i Lund har fått för sin del av projektet. Ca 2,5 miljoner är innovationscheckar som går direkt till bolag som söker och får pengar till sina projekt. Målet med Neptune är att ge stöd till minst 100 små- och medelstora företag i Europa och bidra till utvecklingen av 40 nya innovativa lösningar. Pengarna som ska fördelas kommer från Horizon 2020 som är EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin med närmare 80 miljarder Euro i stöd under 2014–2020. Initiativet har till uppgift att säkra global konkurrenskraft inom EU.

– WIN Water är en marknadsplats där företag och organisationer som behöver nya lösningar inom vatten kan träffa innovationsbolag för att göra affärer. Med projektet Neptune kan vi nu också stötta innovatörerna med medel så att de snabbare får ut sina lösningar på marknaden, säger Maria Sätherström Lantz, verksamhetsansvarig på WIN.

Nästa period för att ansöka om bidrag från WIN och projekt Neptune är under hösten 2017.

Läs mer om Neptune här: http://winwater.se/neptune-project/

För ytterligare information kontakta:

Jeanette Andersson, projektledare för Neptune, + 46 733 18 19 82

Maria Sätherström Lantz, verksamhetsansvarig på WIN, +46 709 999 774

Om WIN Water

WIN Water är ett initiativ från vattenbranschen för att öka innovationstakten och snabbare möta behoven inom vattenområdet. Genom WIN Water lyfts vattenmarknadens behov fram till vatteninnovatörer, som får återkoppling på sina idéer direkt från marknaden. WIN startades 2012 och korsbefruktar, skapar affärer och synergier mellan företag och organisationer i nätverket. WIN är en del av Ideon Open – på Sveriges ledande innovationsmiljö, Ideon Science Park i Lund – med ambition och potential att skapa tillväxt genom öppen innovation, oberoende av bransch eller geografisk hemvist. Här har näringslivet chans att utveckla sin innovationskraft för att bättre klara den globala konkurrensen genom att samverka med den senaste forskningen, andra företag och drivna entreprenörer. www.winwater.se

Neptune Project

WIN is a partner in the NEPTUNE project. NEPTUNE project offer entrepreneurs and SMEs in the Blue Growth sector opportunities to fund their projects, get business development support from WIN and partners and support the creation of new cross-sectoral value chains by creating new networks and contacts.

Blue Growth industries are defined as the development and use of the potential of oceans, seas, and related infrastructures as well as any inland fresh-water sources and their exploitation. It includes therefore all sectors and industries related to maritime environments as well as sectors producing, making use of, and treating fresh-water sources.

To apply for grants in the Neptune projects you should focus on any of the following sectors:

 • Water management in rural environments
 • Water management in urban environments
 • Port logistics
 • Fluvial and maritime transport
 • Environment
 • Marine renewable energy

NEPTUNE is a European Union funded innovation action which brings together the expertise of 12 partners from 7 European countries. It runs for 30 months until December 2018 under the coordination of French Aerospace Valley.

The overall objective is to develop new cross-sectoral and cross-border industrial value-chains led by SMEs to foster the development of Blue Growth industries in Europe and beyond.

There are a couple of different ways to be involved in Neptune:

 1. As a supplier of experts services to entrepreneurs and SMEs: Call for experts
 2. Blue Growth SME and would-be entrepreneurs seeking financial grants: Call for interest
 3. Blue Growth SME and would-be entrepreneurs seeking financial advices and business development support: Call for interest
 4. Being part in an Innovation Club to broaden your network in related technical sectors and find co-partners for application. Join an Innovation Club

More information: http://www.neptune-project.eu/

 

Call for experts

Become a NEPTUNE service provider and support Blue Growth

NEPTUNE has launched a call for interest to establish a list of experts (technical and consultancy service providers) to support the beneficiaries of NEPTUNE voucher system in one or more of the following topics: Intellectual Property Rights (IPR); Technology Development/Transfer; Overcoming non-technical barriers; Scalability and Internationalization; Incubation and Prototyping or Large Scale Demonstration. The selected experts will included in the official Neptune handbook.

You are a legal entity or an individual expert established in one of the EU Member States, able to provide efficient support services and advices to SMEs in one or more of the following topics: Intellectual Property Rights (IPR); Technology Development/Transfer; Overcoming non-technical barriers; Scalability and Internationalization; Incubation and Prototyping or Large scale Demonstration. If you also act in one of the focused sectors as above, it is a merit.

More information and application form: Call for Experts

 

Call for interest SME & would-be entrepreneurs

Apply now and get funded and supported by NEPTUNE’s Blue Growth Accelerator

A call for Expression of Interest to support the development of innovative technologies, services and products in the Blue Growth sector will be published end of December. With an Indicative budget of more than 3M€, it constitutes a unique opportunity to finance innovative projects for the Blue Economy.

Small and Medium Enterprises, entrepreneurs and would-be-entrepreneurs have the opportunity to get direct financial support of vouchers up to €60,000 € and an access to a wide range of professional coaching and mentoring services to develop. The projects that will be supported will address one of the sector:

Indicative total budget: 3,232,000 €

The two calls detailing the eligibility and admissibility criteria, the topics and challenges looking for solutions, the vouchers and services offered, the application and evaluation process and the are available in the Neptune project website http://www.neptune-project.eu/

More information and application form: Call for Interest

 

Innovation club

The objective with the Innovation Club is to create new value-chains and cross-sector cooperation that could be financed through the Neptune voucher and coaching scheme. WIN is theme leader för Water management in Urban environment with sub-theme “Efficient urban water resources management”.

Who should attend:

 • Established SMEs in need for new technical solutions and cooperation in order to address defined challenges.
 • Would-be-entrepreneurs that would like to test their ideas and find cooperation partners from the other attendees.
 • Technical experts, both in specific technical fields like big data or sensor technology and sector experts in e.g. water management who would like to find new applications and cooperation for their expert knowledge.

 

Number of seats are limited to 10. The Innovation Club is free-of-charge and lunch is included.

Are you interested to attend please e-mail Johan Kronholm (johan@win.ideon.se) with a copy to Jeanette Andersson (jeanette@win.ideon.se).

Questions? Call Jeanette +46 (0)733 181982 or Johan Kronholm+46 (0)704 267079.

 

 

You find the latest newsletter from Neptune here.

 Neptune B_Growth

 Neptune Blue Growth Accelerator group

 

2016-06-28 Press release – WIN mediates EU funding for water innovations with aerospace connections

Read press release in Swedish

PRESSMEDDELANDE
Lund 28 juni 2016

WIN förmedlar EU-miljoner till vatteninnovationer med rymdkoppling

Vattenacceleratorn WIN med säte på Ideon i Lund har tilldelats EU-finansiering för att stödja innovationer med koppling till vatten och rymd. Det är i ett projekt som heter NEPTUNE där 12 kluster med spetskompetens inom EU har blivit utvalda att delta i arbetet.

Cirka 4 miljoner kronor har WIN – Water Innovation Accelerator – tilldelats genom NEPTUNE varav minst 2,5 miljoner kronor är direkt stöd till uppstartsbolag, till exempel som innovationscheckar. 1 juli startar arbetet och pågår sedan i 30 månader. Projekt NETPUNE ska fokusera på korskoppling mellan rymdfart, luftfart och vatten och är inom området ”Blue Growth”. Området är högaktuellt inom EU som står inför stora utmaningar när det gäller livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk och förvaltning av havs- och insjövatten.

– Det är väldigt spännande med tvärvetenskap och speciellt kopplingen mellan rymd och vatten. Vatten är livsnödvändigt och det vatten man har med sig upp i rymden är det vatten man har, så avancerade reningsmöjligheter är nödvändigt. En hel del av den tekniken kan vi även använda på olika sätt på jorden, som i WIN-bolaget Orbital Systems självrenande duschar med NASA-teknologi. Givetvis finns också lösningar här som kan användas i luften eller rymden, säger Maria Sätherström Lantz, kommunikationsansvarig på WIN.

Projektägare till NEPTUNE är det franska klustret Aerospace Valley. Totalt 12 kluster med spetskompetens från sju länder i EU deltar i arbetet. Målet är att ge stöd till minst 100 små- och medelstora företag i Europa och bidra till utvecklingen av 40 nya innovativa lösningar. Pengarna som ska fördelas kommer från Horizon 2020 som är EUs största forsknings- och innovationsprogram någonsin med närmare 80 miljarder Euro i stöd under 2014-2020. Initiativet har till uppgift att säkra global konkurrenskraft inom EU.

WIN startades 2012 och är ett initiativ från vattenbranschen som arbetar på att öka hastigheten och få ut innovationer inom vatten på marknaden. WIN är en del av Ideon Open och sedan starten för fyra år sedan har organisationen redan sett flera exempel på korsbefruktning och synergier mellan de cirka 60 företag och organisationer som utgör nätverket. Grundidén är att WIN ser till få fram vattenmarknadens behov direkt till innovatörerna, som i sin tur får tidig återkoppling på sina idéer och direktkontakt med marknaden. Ett annat exempel på ett framgångsrikt företag är Watersprint, som tar bort bakterier och virus i dusch och dricksvatten med energisnål UV-LED-teknik.

– NEPTUNE passar perfekt in i vår verksamhet på WIN och vår ambition att stödja små och medelstora företag. Det är extra bra att så stor andel av projektets totala medel går direkt till de mindre bolagen, säger Maria Sätherström Lantz.

För ytterligare information kontakta:

Maria Sätherström Lantz, kommunikationsansvarig på WIN, +46 709 999 774

www.winwater.se

Läs även om Aerospace Valley:
http://www.aerospace-valley.com/en

 

Om WIN – Water Innovation Accelerator

WIN är ett initiativ från vattenbranschen för att öka innovationstakten och snabbare möta behoven inom vattenområdet. Genom WIN lyfts vattenmarknadens behov fram till vatteninnovatörer, som får återkoppling på sina idéer direkt från marknaden. WIN stöds idag av 25 partners; både privata företag och offentliga organisationer, och ger stöd till 32 innovatörer inom vattenområdet. WIN startades 2012 och har redan sett flera exempel på korsbefruktning och synergier mellan företag och organisationer i nätverket.

WIN är en del av Ideon Open – en neutral plats på Sveriges ledande innovationsmiljö, Ideon i Lund – med ambition och potential att skapa tillväxt genom öppen innovation, oberoende av bransch eller geografisk hemvist. Här har näringslivet chans att utveckla sin innovationskraft för att bättre klara den globala konkurrensen genom att samverka med den senaste forskningen, andra företag och drivna entreprenörer.

2016-06-22 Aqua-Q winner of WssTP Water Innovation SMEs Award

We are very proud to, for the third year, find a WIN member as winner of the prestigious WssTP Water Innovation SMEs Award! 2014 and 2015 we sent our congratulations to SansOx Oy.

Aqua-Q has developed a very interesting innovation for microbiological water safety and environmental protection. The company has created a novel online monitoring and sampling process AQUATRACK, an Early Warning sampling system.

Our warmest congratulations to Ulla and Sudhir at Aqua-Q!