Category Archives: In Media

Neptune

Five water innovation projects have been awarded EU funding through Neptune

The WIN Water Innovation Network, through the EU project Neptune, distributes millions in grants to support innovations that develop technical solutions within water, agriculture and space. Six innovative companies have just recieved funding through Neptune. Companies that all can help in solving some of the world’s biggest challenges connected to water.

104 European SMEs and Entrepreneurs submitted applications under the NEPTUNE Blue Growth Accelerator Call in 2017. In total, close to 200 European companies have applied for Neptune in 2017.

The projects could be granted both financial support and business development support from e g WIN. We had several high-quality applications and eventually the following projects were selected for Neptune funding:

 • DiaPure AB – CyloP-Smart filters for recover phosphorus from wastewater.
 • 4ITAB and Vultus AB – Integrated coastal monitoring.
 • FloCell AB – Large-scale optimisation of chemical precipitation in water and sewage plants on the international market.
 • EPFF AB – Prevention of biofouling in marine and coastal heat exchangers.
 • Watersprint AB – The future water recycling product for households combining two patented technologies.

The projects are granted totally 250 000 Euro divided between the five projects.

– Neptune has given us opportunities to develop our concept to an international market and a shorter time-to-market, says Björn Olsson, MD at FloCell AB

– Win-Win for Watersprint, Sofi Filtration, WIN and the world with the Neptune sponsored water cleaner for households. Without the Neptune contribution, our combined water filtration and water disinfection product would have become a reality significantly later. Now, we have a good opportunity, together with our American partner, to immediately investigate if our product is good enough for US households, says Linda Kokkola, COO at Watersprint.

Moreover, the projects could also apply for coaching and mentoring services from WIN and other cluster members. In total, ten WIN project have been granted coaching from WIN.

The financing as well as the coaching and mentoring support will be one significant step to help these innovative companies to succeed – to everyone´s benefit.

– We are proud to give these companies additional support and resourses on their way to success. The financial support and coaching in combination with international contacts from the Neptune project create great opportunities for the companies, says Maria Sätherström Lantz, Manager at WIN.

The Neptune project has been a huge success in terms of number of applications and cross-border cooperations. There were certain key elements that made Neptune attractive for the entrepreneurs:

 • The accelerator approach with a simplified process to submit, shortened application and a time to grant of less than 3 months;
 • The cross-sectoral and cross-national dimensions, which allow SMEs from different sectors and countries to find complementarities in a joint project to develop innovative technologies, services and products;
 • The great potential for innovation and economic growth of the Blue Economy;
 • The possibility to finance prototype and demonstration which are, by far, the most requested types of support.

 

Read a more detailed description about the selected projects here.

Mia Rolf VD Ideon Science Park, Falsterbo-Vellinge RK, Lennart Olsson, Malmöhus RK, Maria Sätherström Lantz, WIN

“Water – a global core issue” – an article in Nordic Rotary

– Article in Swedish –

Rotary Norden nr 1 2018

 

VATTEN VÄRLDENS KÄRNFRÅGA

MIA ROLF VD IDEON SCIENCE PARK, FALSTERBO-VELLINGE RK, LENNART OLSSON, MALMÖHUS RK, MARIA SÄTHERSTRÖM LANTZ, WIN

Text: Mia Rolf och Lennart Olsson Foto: Alice Hedin

Mia Rolf VD Ideon Science Park, Falsterbo-Vellinge RK, Lennart Olsson, Malmöhus RK, Maria Sätherström Lantz, WIN

Ursprungligen ett yrkesnätverk där medlemmarna skulle kunna lära känna varandra, skapa förtroende och kunna göra affärer med varandra – men göra gott i samhället. En stor del av verksamheten idag förefaller dock enbart inriktad på olika humanitära projekt och sällan nämns det något om någon affärsrelation eller där ursprunget till Rotary framgår.

Rotary Norden når tusentals beslutfattare – låt oss diskutera

Norden som publikation är en stor publikation med upplaga om c:a 60.000 ex. med läsare i samtliga nordiska länder. Läsare som många gånger är så kallade beslutsfattare med insyn i och ofta inflytande inom de flesta av samhällets områden.

Den humanitära delen är viktig, men med stor konkurrens från otaliga andra organisationer med snarlika budskap. Förvisso har Rotary ett fantastiskt renommé och anseende som övergår många. Historien talar för sig självt med Polio+ som ett lysande exempel som få, om någon annan NGO organisation skulle kunna driva. Resultatet är över vad som kunde förväntas med att kombinera Rotarys yrkesnätverk med aktivitet som förbättrar världen.

Går det att kombinera?

Finns det då ett sätt att få in och kombinera den humanitära verksamheten med den affärsmässiga?

Vatten kärnfråga för framtiden – inom Rotary men även i stort.

Tanken kom upp när vi deltog i ett seminarium arrangerat av WIN Water, ett NGO – non profit-nätverk som bildats för att sammanföra intressenter inom olika delar av vattenrelaterade verksamheter. 40 vatteninnovationsbolag från fem länder är knutna till WIN Water idag.

Nätverket har till syfte att föra samman intressenter inom vattenresursområdet för att genom att via en gemensam plattform påskynda utvecklingen. Ett forum för helt olika tankar och idéer med en blandning av icke kommersiella intressenter och direkt kommersiella dito. WINs medlemmar är mycket skiftande från enskilda uppfinnare till stora globalt aktiva verksamheter som ex. IKEA, Baxter, Veolia etc.

Gemensamt samlande är intresset som sträcker sig från ideellt personligt till enbart kommersiella.

Vatten som förutspås globalt bli en av de stora globala bristresurserna framöver med stridigheter redan idag. Rent vatten och förorenat, dricksvatten och avloppsvatten. Området vatten kräver att betraktas med bredd och djup som i sin tur kräver engagemang från helt olika håll.

Kommersiella krafter

Dra nytta av de kommersiella krafterna för att göra gott.

WIN som koncept skulle kunna stå modell för verksamheter där Rotary kan bidra med sitt nätverk. Att knyta samman yrkesverksamma rotarianer med Rotaryshumanitära insatsverksamhet. Redan idag finns det en väl etablerad vattenverksamhet inom Rotary som skulle kunna kopplas samman med WIN för ytterligare förstärka funktionen och öka kompetenen. Samtidigt kommer den kommersiella funktionen att kunna genomföra mindre men framförallt stora projekt med de incitament som styr kommersiella verksamheter. Blandningen skulle därigenom kunna vara en win – win funktion till gagn för företag, individ och mänskligheten.

En modell att bygga vidare på?

Skulle läkemedelsverksamheter eller andra kunna agera och fungera på ett motsvarande sätt?

Två flugor i en smäll på även andra områden! Diskutera gärna på Rotary Disktrikt 2390 Swedens facebook sida https://www.facebook.com/groups/293125849284/ .

Fakta:

WIN är baserad på Ideon Science Park, Lund och finansieras genom en blandning av medlemsavgifter och offentliga medel. www.winwater.se

2018-01-05 WIN and the Swedish Energy Agency will start a new innovation network

We are very happy to announce that WIN in collaboration with the Swedish Energy Agency will start a new innovation marketplace and network with focus on energy. You will hear more about it during 2018 and we believe that there will be a lot of synergies and possible collaboration between the networks.

Read the article and the press release here

https://www.8till5.se/2018-01-05/natverk-fran-ideon-open-ska-stimulera-innovation-pa-myndigheter

http://www.mynewsdesk.com/se/ideon/pressreleases/win-och-energimyndigheten-tecknar-avtal-om-samarbete-kring-oeppen-innovation-i-naetverk-foer-att-staerka-a-challenge-from-sweden-2326397

Neptune

2017-10-01 Pressrelease NEPTUNE

 September 2017

 

104 European SMEs and Would-be Entrepreneurs submitted applications under NEPTUNE Blue Growth Accelerator Call

The second call to support innovative European SMEs and Would-be Entrepreneurs closed on September 15th, with a significant participation of European SMEs. With 104 applications received, in comparison to 80 presented under the first call, NEPTUNE Blue Growth Accelerator demonstrates once again the interest of innovative SMEs in this kind of support mechanism.

The success factors are multiple:

The accelerator approach itself, with a simplified process to submit, shortened application and a time to grant of less than 3 months;

The set of activities developed by the Accelerator and its associated clusters with international brokerage event and project idea emergence meetings;

The cross-sectoral and cross-national dimensions, which allow SMEs from different sectors and countries to find complementarities in a joint project to develop innovative technologies, services and products;

The great potential for innovation and economic growth of the Blue Economy;

The access to EU funding facilitated for novice SMEs;

The possibility to finance prototype and demonstration which are, by far, the most requested types of support.

The next step for the Accelerator is the evaluation of the applications which will take place during the entire month of October. The SMEs will be informed of the results by beginning of November, for an effective start on January 2018.

About the first cut-off deadline funded projects

Access the full description of the 18 projects led by innovative SMEs and Would-be entrepreneurs from the NEPTUNE website representing an investment of € 1.3 million.

Topic Project SME Country
Environment AMOS SEMANTIC TS France
GET Greece
EOSAI ACRI-HE France
Planetek Hellas Greece
INTEGRATED ENVIRONMENTAL MONITORING Vultus AB Sweden
4IT AB
NEURAMARIS Neuro-SYS France
CYPREOS France Eponge
TRITON COMEX SA France
Zero 2 Infinity SL Spain
World BioCoast Terra Spatium Greece
I-Sea France
Maritime Transport MaSSy OptionsNET Greece
Sparsity Technologies Spain
PROPHESEA Predict France
SAIL-AUTOMAT MyCFD France
BSG
Wave Model Confidence Index Noveltis France
Compagnie Maritime Chambon
Water Management CROSSCLIMATE Amigo Srl Italy
ANASYWA – Advanced Nano filtration system for water treatment  SC ELECTRONIC APRIL Srl Romania
Stea Tech Srl
Increasing the efficiency of nutrients removal in small community wastewaters ECOTRUST Srl  Romania
ECO-SISTEMI Srl Italy
SONOELCHEMCELL KEMATRONIC Romania
OST Group Srl
Marine Renewable Energies 4S4G ProLarge France
NEREIDE SAS Bobinage Artisanal Charentais France
SAS EDIE (ECOCINETIC)
Wave-Bumper Wave Bumper  France
Port Logistics RFIDrone Drone by Drone  Spain
Stockare RFID solutions

 

 

About NEPTUNE

Coordinated by Aerospace Valley, NEPTUNE which stands for New Cross Sectoral Value Chains Creation across Europe Facilitated By Clusters for SMEs’ Innovation in Blue Growth is a European Union funded innovation action financed by the INNOSUP component of the HORIZON 2020 programme. It brings together 15 of Europe’s leading clusters, 3 Science Parks/Technology/Research Centres, 2 regional development Agencies and 2 Innovation/Cluster expert organisations from 7 EU countries (France, Greece, Italy, Poland, Romania, Spain and Sweden). NEPTUNE targets the support of 100 European SMEs (individual or in groups) and the creation of 10 new companies in 15-20 new or reconfigured cross-sectoral/-cluster/-border value chains for the development of around 40 impactful and innovative solutions to improve existing or develop new technologies, services or products, improve production processes replacing or reducing the use of critical resources and deploy large scale demonstrators. It is driven by the integration of new technologies and know-how, facilitated by clusters in Water, Maritime, Aerospace, ICT, Microelectronics, Agrifood, Logistics, Creative Industries, Energy, and Mobility to foster the development of Blue Growth industries in Europe.

Contacts

Mrs. Pauline THEOPHANE, Coordinator +33 (0)5 56 84 54 41 neptune@aerospace-valley.com

Mr. Colin RUEL, Communication contact +33 (0)4 94 03 89 03 info@neptune-project.eu

 

 

NEPTUNE_Press Release #4

WIN members won Climate KIC award

A consortium with Chalmers University of Technology and WIN members DyeCoo, JOIN Business & Technology and IKEA won the highest award at the Climate KIC Ideation Day in Aarhus, Denmark, August 22. The project “Climate implications of water-free dyeing of biofibers” was awarded € 20,000 after a poster and a pitch were evaluated by the jury. This is a good example of a fruitful collaboration that can come out of the WIN network!

2017-02-17 Pressrelease WIN five years (Swedish)

PRESSMEDDELANDE                                                                                                  Lund 17 februari 2017

 

Vattennätverket firar fem år med utdelning av WIN Award

Igår firade nätverket WIN Water att det funnits i fem år. Det firades med att dela ut WIN Awards till fyra företag som utmärkt sig inom sitt område. Vattenacceleratorn WIN är ett initiativ från vattenbranschen och arbetar med att snabba på innovationstakten och få ut innovationer på marknaden.

Sedan starten 2012 har nätverket hållit 20 partnermöten som totalt samlat ungefär 900 personer som har nätverkat, gjort affärer och fått inspiration. Nätverket har under de fem åren vuxit från nio medlemmar till idag drygt 60. Det är nu 37 innovationsbolag och 26 partners som ingår i nätverket. Medlemmarna i WIN kommer från Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Holland.

 

Följande pris delades ut:

WIN Growth Award 2017

Nominering: For their rapid growth, great entrepreneurship, successful branding and visionary courage.

Pristagare: ORBITAL SYSTEMS

WIN Innovation Award 2017

Nominering: For their disruptive water treatment upgrade – from vacuum to silicon.

Pristagare: WATERSPRINT

WIN Business Award 2017

Nominering: For securing large customers on a huge market and making impressive deals with WIN partners.

Pristagare: EKOBALANS

WIN Ambassador Award 2017

Nominering: For crossing bridges and borders to match make at most WIN events and positively contributing to the network.

Pristagare: ADEPT WATER TECHNOLOGIES

 

Här ser vi vinnarna som tog emot WIN Award:

–          Michael Wick som är VD på danska Adept Water Technologies

–          Rickard Carlsson från Watersprint

–          Orbital Systems VD och grundare Mehrdad Mahdjoubi

–          EkoBalans grundare Gunnar Thelin

 

För ytterligare information kontakta:

Maria Sätherström Lantz, verksamhetsansvarig på WIN, +46 709 999 774

 

Om WIN Water

WIN Water är ett initiativ från vattenbranschen för att öka innovationstakten och snabbare möta behoven inom vattenområdet. Genom WIN Water lyfts vattenmarknadens behov fram till vatteninnovatörer, som får återkoppling på sina idéer direkt från marknaden. WIN startades 2012 och korsbefruktar, skapar affärer och synergier mellan företag och organisationer i nätverket. WIN är en del av Ideon Open – på Sveriges ledande innovationsmiljö, Ideon Science Park i Lund – med ambition och potential att skapa tillväxt genom öppen innovation, oberoende av bransch eller geografisk hemvist. Här har näringslivet chans att utveckla sin innovationskraft för att bättre klara den globala konkurrensen genom att samverka med den senaste forskningen, andra företag och drivna entreprenörer. www.winwater.se

Neptune

2017-02-08 Pressrelease NEPTUNE (Swedish)

 

PRESSMEDDELANDE                                                                                     Lund 8 februari 2017

Vattennätverket WIN förmedlar miljoner till innovationsbolag

WIN Water förmedlar i projektet Neptune EU-miljoner för att stödja innovationer inom vatten, jordbruk och rymd. Nu har första ansökningsperioden öppnats för små och medelstora företag som kan bidra till att lösa en av världens största utmaningar, tillgången till rent vatten.

– Stöd och finansiering till bolag som är i en utvecklingsfas kan snabba på och öka möjligheterna att produktutveckla, hitta rätt samarbetspartners och kanske till och med nya marknader. Vi har erfarenhet av hur smarta lösningar har kunnat applicerats på helt nya områden och vill gärna se mer av det, säger Jeanette Andersson som är projektledare för Neptune.

Neptune är ett projekt där 12 olika kluster inom EU har blivit utvalda. Projekt Neptune fokuserar på korskoppling mellan tekniska lösningar från rymdfart, luftfart, och vatten och är inom området ”Blue Growth”. Blue Growth definieras som nyttjandet av potentialen i hav och sjöar och omfattar alla branscher som processar vatten och alla branscher med anknytning till marina miljöer.

Området är högaktuellt inom EU som står inför stora utmaningar när det gäller livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk samt avloppshantering och vattenförsörjning. Dagens teknik möjliggör nya angreppssätt och kan skapa affärsmöjligheter där det tidigare enbart fanns kostnader. Sverige står väl rustat med hög teknisk innovationsnivå och miljömedvetenhet sedan lång tid. Neptune ska ta tillvara denna potential och hjälpa mindre företag och blivande entreprenörer att utvärdera och utveckla innovativa lösningar inom Blue Growth.

Den första ansökningsperioden för Neptune har startat och ansökningsperioden pågår fram till den 15 mars. Totalt är det drygt 4 miljoner kronor som WIN med säte i Lund har fått för sin del av projektet. Ca 2,5 miljoner är innovationscheckar som går direkt till bolag som söker och får pengar till sina projekt. Målet med Neptune är att ge stöd till minst 100 små- och medelstora företag i Europa och bidra till utvecklingen av 40 nya innovativa lösningar. Pengarna som ska fördelas kommer från Horizon 2020 som är EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin med närmare 80 miljarder Euro i stöd under 2014–2020. Initiativet har till uppgift att säkra global konkurrenskraft inom EU.

– WIN Water är en marknadsplats där företag och organisationer som behöver nya lösningar inom vatten kan träffa innovationsbolag för att göra affärer. Med projektet Neptune kan vi nu också stötta innovatörerna med medel så att de snabbare får ut sina lösningar på marknaden, säger Maria Sätherström Lantz, verksamhetsansvarig på WIN.

Nästa period för att ansöka om bidrag från WIN och projekt Neptune är under hösten 2017.

Läs mer om Neptune här: http://winwater.se/neptune-project/

För ytterligare information kontakta:

Jeanette Andersson, projektledare för Neptune, + 46 733 18 19 82

Maria Sätherström Lantz, verksamhetsansvarig på WIN, +46 709 999 774

Om WIN Water

WIN Water är ett initiativ från vattenbranschen för att öka innovationstakten och snabbare möta behoven inom vattenområdet. Genom WIN Water lyfts vattenmarknadens behov fram till vatteninnovatörer, som får återkoppling på sina idéer direkt från marknaden. WIN startades 2012 och korsbefruktar, skapar affärer och synergier mellan företag och organisationer i nätverket. WIN är en del av Ideon Open – på Sveriges ledande innovationsmiljö, Ideon Science Park i Lund – med ambition och potential att skapa tillväxt genom öppen innovation, oberoende av bransch eller geografisk hemvist. Här har näringslivet chans att utveckla sin innovationskraft för att bättre klara den globala konkurrensen genom att samverka med den senaste forskningen, andra företag och drivna entreprenörer. www.winwater.se

2016-07-01 – Press release: NEPTUNE Blue Growth accelerator supports the emergence of innovative solutions

Press release #1, July 2016

NEPTUNE Blue Growth accelerator supports the emergence of innovative solutions

A new European Union funded innovation action, NEPTUNE (New Cross Sectoral Value Chains Creation across Europe Facilitated By Clusters for SMEs’ Innovation in Blue Growth) was successfully launched in July 2016. The NEPTUNE Blue Growth accelerator brings together the expertise of 8 clusters, 2 cluster and entrepreneurship support organisations, 1 engineer school and 1 consultant company from 7 European countries: France, Greece, Italy, Poland, Romania, Spain and Sweden. The accelerator will run for 30 months until December 2018 under the coordination of Aerospace Valley.

The overall objective is to develop new cross-sectoral and cross-border industrial value-chains led by SMEs to foster the development of three key aspects for the Blue Growth industries in Europe and beyond: (1) the water management in urban and rural environment, (2) the fluvial and maritime transport and port logistics; (3) and the environment and renewable marine energy. This development will be allowed by the integration of new technologies and know-how between Water, Aerospace, ICT and Agriculture cluster actors/industries.

An innovative Open Space Platform to support emergence of cross-sectoral and cross-border solutions led by SMEs

 • A collaboration space and networking for SMEs and cluster organisations, using both virtual and remote environment and physical meetings.
 • An innovative method to stimulate innovation will be implemented.
 • After having stimulated the emergence of SME driven project ideas, the most promising ones will be supported.
Entrepreneurship and innovation support toolbox to leverage the innovation potential of SMEs

A mix of measures to directly support SMEs cross-sectoral product or service for Blue Growth with a complete coaching, mentoring and voucher system:

 • Up to € 60,000 grant (incubation and entrepreneurship, Intellectual Property, Scalability and internationalization, large scale demonstrator, etc.)
 • Support services provided by the NEPTUNE accelerator partners (business model development, search of funding opportunities, etc.)
 • Launch of calls for expressions of interest in November 2016 with two cut-off dates: February and August 2017

To reach this objective, the NEPTUNE accelerator is designed around 2 main concepts:

NEPTUNE will receive €4,1 million grant from the European Commission under the Horizon 2020 framework programme of which 75% will be dedicated to the direct support of SMEs either through vouchers (2,68M€) or services provided by NEPTUNE accelerator partners (550K€). NEPTUNE expects to support at least 100 European SMEs for the development of 40 new innovative solutions from the company creation to the reinforcement of the SMEs beneficiaries.

Contacts

Mrs. Hanna-Kaisa SAARI, Coordinator +33 (0)5 56 84 53 85 neptune@aerospace-valley.com
Mr. Colin RUEL, Communication contact +33 (0)4 94 03 89 03 ruel@polemermediterranee.com

Neptune consortium

8 Innovative clusters and 2 cluster and entrepreneurship support organisations : Aerospace Valley (France), Agence de Développement et d’Innovation Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (France) Corallia Clusters Initiative/Research Center Athena (Greece), Fundació Eurecat (Spain),  Asociación Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi (Spain),  Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest / North-West Regional Development Agency (Romania), Fondazione Parco Tecnologico Padano (Italy),  Pôle Mer Méditerrnée (France), Polish Space Industry Association (Poland), WIN – Water Innovation Accelerator (Sweden).

1 Engineer School and reseach center : Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (France).

1 Consultant Company: INNO TSD (France).