Category Archives: News

WIN members won Climate KIC award

A consortium with Chalmers University of Technology and WIN members DyeCoo, JOIN Business & Technology and IKEA won the highest award at the Climate KIC Ideation Day in Aarhus, Denmark, August 22. The project “Climate implications of water-free dyeing of biofibers” was awarded € 20,000 after a poster and a pitch were evaluated by the jury. This is a good example of a fruitful collaboration that can come out of the WIN network!

2016-06-22 Aqua-Q winner of WssTP Water Innovation SMEs Award

We are very proud to, for the third year, find a WIN member as winner of the prestigious WssTP Water Innovation SMEs Award! 2014 and 2015 we sent our congratulations to SansOx Oy.

Aqua-Q has developed a very interesting innovation for microbiological water safety and environmental protection. The company has created a novel online monitoring and sampling process AQUATRACK, an Early Warning sampling system.

Our warmest congratulations to Ulla and Sudhir at Aqua-Q!

2016-04-01 WIN members Ekobalans and Purac start co-operation

 

Ekobalans ingår samarbetsavtal med Purac AB

Sydsvenskan 8till5

EkoBalans har utvecklat teknologier för att återvinna fosfor och kväve från reningsverk, biogaasproducenter och livsmedelsindustrier. Näringsämnena förädlas sedan till gödselmedel fri från kadmium som återförs till bönderna.

Enligt avtalet ska Purac, i de fall som anses lämpliga, marknadsföra EkoBalans teknologier och expertis till bl.a. reningsverk.

– Detta ökar sannolikheten för oss att skapa fler affärer med reningsverk som hanterar stora näringsrika restflöden. Att Purac vill samarbeta med oss är en bekräftelse på vår affärsidé och teknologi, säger Gunnar Thelin.

I slutet på 2015 ingick Ekobalans en avsiktsförklaring med en svensk mejerijätte. Avtalet finslipas i skrivande stund och man räknar med att vara igång under sensommaren med en fosforsåtervinningsanläggning på mejeriet. EkoBalans utvecklar sin satsning på fosfor- och kväveåtervinning hos livsmedelsindustrin.

– Vi jobbar inom fyra olika segment inom livsmedelsbranschen: mejeri, fisk, slakteri och potatis. Vi har långt gångna förhandlingar och implementeringar av vår teknologi inom alla de benen, säger VD Axel Granlund.

Ekobalans Fenix grundades 2008 och har i dag sex anställda.

– Vi kommer att växa inom en snar framtid, dels omsättningsmässigt men framför allt behöver vi mer personal, säger Axel Granlund.

För miljöteknikföretaget Purac innebär samarbetsavtalet tillgång till Ekobalans kunnande och teknologi. Detta passar väl in i verksamheten och fosforåtervinning kan tillämpas inom såväl avloppsvattenrening som i biogasproduktionsanläggningar.

– Resurshushållning och återvinning av ändliga resurser som fosfor kommer att få allt större betydelse och Sverige ligger väl framme inom detta område, säger Jonas Fack, VD på Purac.

Purac har sitt huvudkontor i Lund och 150 anställda i fyra länder. 2015 uppgick företagets omsättning till mer än 700 miljoner kronor.

2015-12-16 WIN attracts more funding for Nordic collaboration

We are happy to announce that WIN has received funding from BSR Stars Innovation Express for a follow-up project to WIN Nordic for 2016. WIN (Sweden), Vannklyngen (Norway) and Water In Urban Areas (Denmark) have been granted funding from each respective country for collaboration around water innovation. Novago (Finland) and the Catalan Water Partnership (Spain) are also part of the project, but without budget.

Here are the partners in the new project NORDIC WIN:
Water Innovation Accelerator, Sweden
Water in Urban Areas, Denmark
Vannklyngen, Norway
Novago, Finland
Catalan Water Partnership, Spain

We are looking forward to continue our fruitful Nordic collaboration! All partner meetings had Nordic contributions during 2015 and this will be the aim also for 2016. Business partnership between the different clusters will be encouraged. One aim for the project is also to connect test beds in different countries to facilitate product verification and market introduction.

2015-08-20 – 4IT deltar i mångmiljonavtal

 

4IT AB har som partner till Consid tagit hem ett mångmiljonavtal med Transportstyrelsen.
Avtalet avser applikationsförvaltning av ett antal applikationer hos Transportstyrelsen och innefattar vidmakthållande, vidareutveckling, nyutveckling och utvecklingsnära förvaltning. I avtalet ingår även konsultstöd i form av specialistkompetens för applikationerna. Avtalet omfattar IT-lösningar inom Transportstyrelsens förvaltningsobjekt för Sjö och Luft, rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) samt Swedish Traffic Accident Data Acquisition (STRADA).
Uppdraget omfattar applikationer för en mängd av de områden som Transportstyrelsen är
verksamma inom. Consid ska under avtalstiden leverera tjänster såsom serviceledning,
användarstöd, fel och vidareutveckling. 4IT AB kommer att som underleverantör till Consid att främst fokusera på området visualisering och utvecklat GIS stöd till flera applikationer.
– För oss är det extra roligt att få vara partner till Consid och en bekräftelse på vår kunskap inom ett av våra kompetensområden, säger Hasan Özduman, VD för 4IT AB. Inte minst med tanke på att vi varit ledande leverantör av geografiskt baserat beslutsstöd till Malmö stad i många år.
Avtalet löper över 4 år med möjlighet till 2 års förlängning. Uppskattad volym för uppdraget är motsvarande 9-11 heltidsanställda. Consid uppskattar affären vara värd upp till 60 miljoner kronor.

För mer information, kontakta Hasan Özduman, vd för 4IT AB, 046-286 48 00

2015-09-08 – Anolytech tar in 10 miljoner

Ystadsbolaget Anolytech stärker kassan med tio miljoner kronor för att kunna lägga om sin affärsmodell och nå lönsamhet.

Anolytech tillverkar system för vätskedesinficering av vatten, framför allt dricksvatten, inom djurhållning. För ett år sedan började man lägga om sin affärsmodell från hårdvaruförsäljning till att sälja tjänsten genom abonnemang.

– Emissionen tillför det kapital som behövs för att affärsmodellen ska kunna rullas ut helt och för att vi ska gå jämnt upp, säger Mattias Gadd, vd för Anolytech och InnovumInvest, som tillsammans med Sydsvensk Entreprenörfond kontrollerar bolaget.

Ystadföretagets desinfektionsvätska, som är en klorförening huvudsakligen bestående av ämnet underklorsyrliget tillverkad genom elektrolys av en saltlösning, dödar effektivt bakterier och avlägsnar samt förhindrar återuppstående av biofilm. Därmed minskar även behovet av att använda skadliga kemikalier och antibiotika i produktionsledenen.

I samband med kapitaltillskottet går även Innovum-delägaren Torbjörn Arvidsson in som styrelseordförande och minoritetsägare. Sedan i juli återfinansieras systemet, hårdvara och installation genom nya samarbetspartnern Wasa Kredit och Anolytech har nu krattat för svensk expansion genom förstärkning av sin säljavdelning.

– Hyrmodellen är en smärtsamt långsam, och det kommer ta tid innan vi har byggt upp en tillräckligt stor kundbas. Vi ska dock nå positivt kassaflöde under första halvåret 2017 och ha mer än 1.000 system på marknaden inom några år, säger Mattias Gadd till Rapidus.

Anolytech grundades 2009. Bolaget har i dag elva anställda och omsatte förra året 7,5 miljoner kronor. Resultatet slutade på -5,5 miljoner.

enligt Nyhetstjänsten Rapidus 2015-09-08

2015-09-29 Watersprint and Nobel Peace Prize Laureate, Professor Muhammad Yunus, create a sustainable clean water solution in Bangladesh


Watersprint, a Swedish company developing intelligent water purification and Nobel Peace Prize Laureate, Professor Muhammad Yunus, will develop a sustainable clean water solution called Micro Production Centers as a pilot project in Bangladesh in the near future. Today a large section of the population in Bangladesh use arsenic contaminated water for drinking and cooking.

Watersprint has  developed a system based on UV-LED technology to make it possible to run a Micro Production Center for water cleaning and disinfection via a solar panel, which also charges a battery for 24/7 usage. The solution is extremely energy efficient and has a very low cost.  The center will be operated by a local entrepreneur.

“We want to combine the social business model with Watersprint’s unique technology to assure safe drinking water to village communities”, says Professor Muhammad Yunus.
“With this new technology we will take another important step towards a sustainable water situation in developing countries”, says Anders Ruland, CEO at Watersprint. “For the first time a water cleaning solution can be setup and operated without a high level of complexity and large costs”, continues Mr. Ruland.

There is a severe shortage of clean water in the world today. According to the report “The rising pressure of global water shortages” by Jan Eliasson, UN Deputy Secretary-General, 750 million people have no access to safe drinking water and nearly 2 million children under 5 years die every year due to lack of clean water and decent sanitation.
Professor Muhammad Yunus, was awarded the Nobel Peace Prize for founding the Grameen Bank and inventing microcredit. He also invented the concept of the Social Business which enables access to technology to ordinary people and access to new services and solutions to solve social problems globally.

To learn more, please contact Professor Muhammad Yunus at yunus@yunuscentre.org and Anders Ruland, CEO at Watersprint at anders.ruland@watersprint.com, +46 (0)738 453963

 Pressmeddelande på svenska

Watersprint innovates, develops and offers water purification products and systems for a sustainable society. Our operations are environmentally friendly and energy efficient. The company has expertise in water, nanotechnology, IT and telecom. We are located at Medicon Village in Lund, south of Sweden. Home page www.watersprint.com. Press Contact christian.jonsson@watersprint.com, tel +46 (0) 735 464364

The Yunus Centre, in DhakaBangladesh is a think tank for issues related to social business, working in the field of poverty alleviation and sustainability. It is aimed primarily at promoting and disseminating Nobel Peace Prize Laureate Professor Muhammad Yunus’ philosophy, with a special focus on social business and is currently chaired by Professor Muhammad Yunus.

2015-08-04 Primozone is awarded large scale municipal drinking water project worth 3 million Euro


The Swedish ozone generator supplier Primozone has won the public tender to supply the ozone installation for the expansion of the Langevatn drinking water treatment plant outside Stavanger, Norway. The installation, worth approximately 3 million Euros, is a very prestigious project and thus a recognition of Primozone as one of the important ozone technology providers in the world. 

“This is a genuine breakthrough for us”, says Anders Schening, CEO at Primozone. “Winning the public tender for a large scale prestigious project like this is a true recognition. It proves that our technology has a place on the market and that we, although we are a small company, can challenge the established player thanks to our innovative technology and new way of implementing ozone solutions”.

Primozone was invited to bid for the public tender in competition with the largest ozone technology manufacturers on the market. The evaluation criteria for the public tender focused on cost and especially on total cost of ownership for the installation; criteria which fit well with the features of the Primozone ozone technology.

“When looking at operational costs our ozone generators have a clear advantage because of their low energy consumption”, says Mr Schening.” With our technology the energy consumption can be more than halved”. The designed ozone volume is 960 kg/day.

Langevatn drinking water treatment plant is expanded due to increased population and a wish to remove color, taste and odor in the water. This is done by adding ozone and biofiltation as treatment steps. These will also serve as an extra barrier, i.e an extra added treatment step that will prevent bacteria and other pathogens from entering the drinking water.

Ozone is an environmentally friendly water treatment technology that has been used for more than 100 years. Ozone is very oxidative and powerful gas that is used for disinfection, conditioning and reduction of hard to remove substances like pharmaceutical residue. Traditionally ozone generation has been associated with being a complicated technology with high maintenance and high energy consumption. Primozone is redefining the ozone technology standard by providing energy efficient ozone generators that are easy to operate and also produces ozone with a very high ozone concentration. The high ozone concentration enables for energy saving throughout the entire ozone water treatment system.

2015-05-07 Orbital Systems – one of the finalists to win The Grand Award of Design

 

Orbital Systems is one of the finalists to win the prestigeous prize this year.

Jury motivation:

Industrial designer Mehrdad Madjoubi has by transforming space technology into a commercial product created the innovative Shower of the future. A nano filter combined with a micro filter cleans the recycled water beyond regular tap water. An app tracks owners accumulated savings in real time and saving energy and water are two crucial steps towards a sustainable future for our planet. The Shower of the Future shows potential to be a commercial success as well as an environmental breakthrough.