In Media

 • We are very happy to announce that WIN in collaboration with the Swedish Energy Agency will start a new innovation marketplace and network with focus on energy. You will hear more about it during 2018 and we believe that there will be a lot of synergies and possible collaboration between the networks.

  Read the article and the press release here

  https://www.8till5.se/2018-01-05/natverk-fran-ideon-open-ska-stimulera-innovation-pa-myndigheter

  http://www.mynewsdesk.com/se/ideon/pressreleases/win-och-energimyndigheten-tecknar-avtal-om-samarbete-kring-oeppen-innovation-i-naetverk-foer-att-staerka-a-challenge-from-sweden-2326397

 • Right now WIN and eight innovation companies and one partner company are attending the Swedish water fair, VA-mässan. We are very happy that the fair has chosen to write an article about WIN and another about one of the attending innovation companies, Aqua Q.

  bild1

  bild-2

  bild3

 • Hållbarhet är ett av de hetaste ämnena under årets politikervecka i Almedalen. En sökning på olika sammansättningar av “hållbar” bland de 3820 seminarierna som arrangeras ger hela 836 träffar.

  Världen ska räddas och du har 15 år på dig att lösa uppgiften.

  Det skulle kunna vara temat för nästa stora spelsläpp efter Tom Clancys ”The Division”.

  I själva verket handlar det om de globala mål som världens länder enades om i höstas för att fram till år 2030 säkra planetens överlevnad – även kända som FN:s hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals).

  Vi är, enligt FN-chefen Ban Ki-Moon, den första generationen som kan utrota svält och fattigdom och samtidigt den sista generationen som kan agera för att stoppa klimatförändringar innan det är för sent.

  Då återstår bara frågan: Vem är det som ska rädda världen?

  Ja, inte bara klassiska aktörer som regeringar och biståndsmyndigheter i alla fall. Deras muskler räcker inte för att ensamma klara utmaningen.

  Istället har näringsliv, akademi och civilsamhälle fått en viktig roll att spela.

  Det ställer samtidigt krav på ett betydligt mer aktivt förhållningssätt, inte minst från företagen. Tidigare snäva hållbarhetsstrategier är inte nog, utan nu handlar det om vilka positiva effekter företag kan bidra med som del av kärnverksamheten.

  Ericssons vd Hans Vestberg har förstått det och tagit täten bland svenska företagsledare. I nästan samtliga fall kommer uppkopplade samhällen nämligen vara en förutsättning för att nå FN-målen och hela koncernledningen har fått varsitt FN-mål att jobba med.

   

  Den stora potentialen finns dock i de många småföretag som med innovativa produkter och tjänster kan bidra till förverkligandet av FN-agendan – och samtidigt få ett kommersiellt genombrott.

  Ett område där det bubblar (ursäkta ordvitsen) just nu är vatten. FN-mål nummer sex säger att alla ska få tillgång till rent vatten. Vatten är också nödvändigt för att nå målen om hållbar livsmedelsproduktion, hälsa och utrotande av hunger.

  Bland heta svenska utvecklingsbolag inom området kan nämnas:

  • Orbital systems i Malmö, som använder en teknik hämtad från Nasas rymdprogram för att rena vatten direkt där det används istället för att behöva transportera det långa sträckor, vilket kan vara dyrt eller rent av omöjligt – precis som i en rymdstation. Skype-grundaren Niklas Zennström har backat upp bolaget.

  • Stockholmsbaserade Solvatten har byggt en produkt som både renar och värmer vatten med hjälp av solljus och fick visa sin teknik för president Barack Obama när han besökte Sverige för tre år sedan.

  • BioCool i Skellefteå har utvecklat en teknik för att rena vatten från mikroorganismer, så att det både går att dricka och använda som sårtvätt. Nyligen presenterades bolaget för FN-systemet under en upphandlingskonferens.

  • Water Innovation Accelerator (WIN) är ett nätverk koppat till forskningsparken Ideon i Lund. Ett 30-tal bolag är knutna till WIN och de drog förra året in omkring hundra miljoner kronor i riskkapital.

  Dessa bolag såg en marknad för vattenrening långt innan FN:s nya utvecklingsmål kom på plats, men tajmingen kunde knappast ha varit bättre.

  Den slitna formuleringen som nämnts i många hållbarhetsdebatter, att det går att tjäna pengar och göra gott samtidigt, håller alltså på att bli omodern. Nu handlar det snarare om möjligheten att tjäna pengar genom att göra gott.

  Från Dagens Nyheter 2016-07-05

 • Sydsvenskan

  Vattenacceleratorn WIN i Lund får 4 miljoner kronor i EU-pengar. Det mesta av pengarna ska fördelas som stöd till uppstartsbolag.

  Water Innovation Accelerator (WIN), som finns på Ideon i Lund, har som ett av tolv kluster fått medel genom EU-projektet Neptune.

  Av totalt 4 miljoner kronor ska 2,5 miljoner kronor fördelas till uppstartsbolag, exempelvis genom så kallade innovationscheckar.

  Neptune-projektet är inriktat på korskopplingar mellan rymdfart, luftfart och vatten.

  – En hel del av den tekniken kan vi även använda på olika sätt på jorden, som i Orbital Systems självrenande duschar med Nasa-teknologi. Givetvis finns också lösningar här som kan användas i luften eller rymden, säger Maria Sätherström Lantz, kommunikationsansvarig på WIN.

  WIN startades 2012 som ett initiativ från vattenbranschen och är en del av Ideon Open. Acceleratorn har cirka 60 företag, offentliga aktörer och organisationer i sitt nätverk.

  Bland WIN:s partners finns storföretag med regional anknytning tillsammans med offentliga aktörer som VA Syd och Sydvatten, men också Lunds universitet, SLU Holding och Högskolan i Kristianstad.

  Verksamheten finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter tillsammans med medel från Tillväxtverket.

  – Neptune passar perfekt in i vår verksamhet. Det är extra bra att så stor andel av projektets totala medel går direkt till de mindre bolagen, säger Maria Sätherström Lantz.

  Från Sydsvenskan 2016-06-29

 • Ideonbaserade acceleratorn Win Nordic tar täten i ett samarbete med andra nordiska aktörer. Avtalet innebär en ny nordisk plattform för vatteninnovationer.

  I dagsläget omfattar samarbetet WIN – Water Innovation Accelerator i Sverige, Vannklyngnen i Norge och Novago Buisness Developement Ltd i Finland.
  Maria Satherstrom Lantz–  I första skedet inleder vi ett samarbete med våra motsvarigheter i Norge och Finland, som tycker vår modell är spännande. Vi räknar också med att få till avtal med Danmark och Island på sikt, säger Maria Lantz Sätherström, kommunikationsansvarig på Win till Rapidus.

  Syftet med samarbetet är att ge bolagen som ingår i acceleratorn en snabb skjuts till den nordiska marknaden.

  WIN grundades för tre år sedan och är en icke-vinstdrivande organisation och ingår i Ideon Open på Ideon Science Park i Lund I Sverige.

  Från Nyhetstjänsten Rapidus den 2015-02-02
 • Vid årsskiftet har det gått ett år sedan WIN – Water Innovation Accelerator – startade vid Ideon i Lund. Ny Teknik ställer fem frågor till Maria Sätherström Lantz, talesperson för satsningen.

  Read more…

 • Sydsvenskan

  Water Innovation Accelerator (WIN) ska fungera som inkubator åt nya företag inom vattenforskning. Målet är att göra Sverige världsledande på vatteninnovationer.

  Read more…

 • Mia Rolf VD Ideon Science Park, Falsterbo-Vellinge RK, Lennart Olsson, Malmöhus RK, Maria Sätherström Lantz, WIN

  – Article in Swedish –

  Rotary Norden nr 1 2018

   

  VATTEN VÄRLDENS KÄRNFRÅGA

  MIA ROLF VD IDEON SCIENCE PARK, FALSTERBO-VELLINGE RK, LENNART OLSSON, MALMÖHUS RK, MARIA SÄTHERSTRÖM LANTZ, WIN

  Text: Mia Rolf och Lennart Olsson Foto: Alice Hedin

  Mia Rolf VD Ideon Science Park, Falsterbo-Vellinge RK, Lennart Olsson, Malmöhus RK, Maria Sätherström Lantz, WIN

  Ursprungligen ett yrkesnätverk där medlemmarna skulle kunna lära känna varandra, skapa förtroende och kunna göra affärer med varandra – men göra gott i samhället. En stor del av verksamheten idag förefaller dock enbart inriktad på olika humanitära projekt och sällan nämns det något om någon affärsrelation eller där ursprunget till Rotary framgår.

  Rotary Norden når tusentals beslutfattare – låt oss diskutera

  Norden som publikation är en stor publikation med upplaga om c:a 60.000 ex. med läsare i samtliga nordiska länder. Läsare som många gånger är så kallade beslutsfattare med insyn i och ofta inflytande inom de flesta av samhällets områden.

  Den humanitära delen är viktig, men med stor konkurrens från otaliga andra organisationer med snarlika budskap. Förvisso har Rotary ett fantastiskt renommé och anseende som övergår många. Historien talar för sig självt med Polio+ som ett lysande exempel som få, om någon annan NGO organisation skulle kunna driva. Resultatet är över vad som kunde förväntas med att kombinera Rotarys yrkesnätverk med aktivitet som förbättrar världen.

  Går det att kombinera?

  Finns det då ett sätt att få in och kombinera den humanitära verksamheten med den affärsmässiga?

  Vatten kärnfråga för framtiden – inom Rotary men även i stort.

  Tanken kom upp när vi deltog i ett seminarium arrangerat av WIN Water, ett NGO – non profit-nätverk som bildats för att sammanföra intressenter inom olika delar av vattenrelaterade verksamheter. 40 vatteninnovationsbolag från fem länder är knutna till WIN Water idag.

  Nätverket har till syfte att föra samman intressenter inom vattenresursområdet för att genom att via en gemensam plattform påskynda utvecklingen. Ett forum för helt olika tankar och idéer med en blandning av icke kommersiella intressenter och direkt kommersiella dito. WINs medlemmar är mycket skiftande från enskilda uppfinnare till stora globalt aktiva verksamheter som ex. IKEA, Baxter, Veolia etc.

  Gemensamt samlande är intresset som sträcker sig från ideellt personligt till enbart kommersiella.

  Vatten som förutspås globalt bli en av de stora globala bristresurserna framöver med stridigheter redan idag. Rent vatten och förorenat, dricksvatten och avloppsvatten. Området vatten kräver att betraktas med bredd och djup som i sin tur kräver engagemang från helt olika håll.

  Kommersiella krafter

  Dra nytta av de kommersiella krafterna för att göra gott.

  WIN som koncept skulle kunna stå modell för verksamheter där Rotary kan bidra med sitt nätverk. Att knyta samman yrkesverksamma rotarianer med Rotaryshumanitära insatsverksamhet. Redan idag finns det en väl etablerad vattenverksamhet inom Rotary som skulle kunna kopplas samman med WIN för ytterligare förstärka funktionen och öka kompetenen. Samtidigt kommer den kommersiella funktionen att kunna genomföra mindre men framförallt stora projekt med de incitament som styr kommersiella verksamheter. Blandningen skulle därigenom kunna vara en win – win funktion till gagn för företag, individ och mänskligheten.

  En modell att bygga vidare på?

  Skulle läkemedelsverksamheter eller andra kunna agera och fungera på ett motsvarande sätt?

  Två flugor i en smäll på även andra områden! Diskutera gärna på Rotary Disktrikt 2390 Swedens facebook sida https://www.facebook.com/groups/293125849284/ .

  Fakta:

  WIN är baserad på Ideon Science Park, Lund och finansieras genom en blandning av medlemsavgifter och offentliga medel. www.winwater.se