Mia Rolf VD Ideon Science Park, Falsterbo-Vellinge RK, Lennart Olsson, Malmöhus RK, Maria Sätherström Lantz, WIN

“Water – a global core issue” – an article in Nordic Rotary

– Article in Swedish –

Rotary Norden nr 1 2018

 

VATTEN VÄRLDENS KÄRNFRÅGA

MIA ROLF VD IDEON SCIENCE PARK, FALSTERBO-VELLINGE RK, LENNART OLSSON, MALMÖHUS RK, MARIA SÄTHERSTRÖM LANTZ, WIN

Text: Mia Rolf och Lennart Olsson Foto: Alice Hedin

Mia Rolf VD Ideon Science Park, Falsterbo-Vellinge RK, Lennart Olsson, Malmöhus RK, Maria Sätherström Lantz, WIN

Ursprungligen ett yrkesnätverk där medlemmarna skulle kunna lära känna varandra, skapa förtroende och kunna göra affärer med varandra – men göra gott i samhället. En stor del av verksamheten idag förefaller dock enbart inriktad på olika humanitära projekt och sällan nämns det något om någon affärsrelation eller där ursprunget till Rotary framgår.

Rotary Norden når tusentals beslutfattare – låt oss diskutera

Norden som publikation är en stor publikation med upplaga om c:a 60.000 ex. med läsare i samtliga nordiska länder. Läsare som många gånger är så kallade beslutsfattare med insyn i och ofta inflytande inom de flesta av samhällets områden.

Den humanitära delen är viktig, men med stor konkurrens från otaliga andra organisationer med snarlika budskap. Förvisso har Rotary ett fantastiskt renommé och anseende som övergår många. Historien talar för sig självt med Polio+ som ett lysande exempel som få, om någon annan NGO organisation skulle kunna driva. Resultatet är över vad som kunde förväntas med att kombinera Rotarys yrkesnätverk med aktivitet som förbättrar världen.

Går det att kombinera?

Finns det då ett sätt att få in och kombinera den humanitära verksamheten med den affärsmässiga?

Vatten kärnfråga för framtiden – inom Rotary men även i stort.

Tanken kom upp när vi deltog i ett seminarium arrangerat av WIN Water, ett NGO – non profit-nätverk som bildats för att sammanföra intressenter inom olika delar av vattenrelaterade verksamheter. 40 vatteninnovationsbolag från fem länder är knutna till WIN Water idag.

Nätverket har till syfte att föra samman intressenter inom vattenresursområdet för att genom att via en gemensam plattform påskynda utvecklingen. Ett forum för helt olika tankar och idéer med en blandning av icke kommersiella intressenter och direkt kommersiella dito. WINs medlemmar är mycket skiftande från enskilda uppfinnare till stora globalt aktiva verksamheter som ex. IKEA, Baxter, Veolia etc.

Gemensamt samlande är intresset som sträcker sig från ideellt personligt till enbart kommersiella.

Vatten som förutspås globalt bli en av de stora globala bristresurserna framöver med stridigheter redan idag. Rent vatten och förorenat, dricksvatten och avloppsvatten. Området vatten kräver att betraktas med bredd och djup som i sin tur kräver engagemang från helt olika håll.

Kommersiella krafter

Dra nytta av de kommersiella krafterna för att göra gott.

WIN som koncept skulle kunna stå modell för verksamheter där Rotary kan bidra med sitt nätverk. Att knyta samman yrkesverksamma rotarianer med Rotaryshumanitära insatsverksamhet. Redan idag finns det en väl etablerad vattenverksamhet inom Rotary som skulle kunna kopplas samman med WIN för ytterligare förstärka funktionen och öka kompetenen. Samtidigt kommer den kommersiella funktionen att kunna genomföra mindre men framförallt stora projekt med de incitament som styr kommersiella verksamheter. Blandningen skulle därigenom kunna vara en win – win funktion till gagn för företag, individ och mänskligheten.

En modell att bygga vidare på?

Skulle läkemedelsverksamheter eller andra kunna agera och fungera på ett motsvarande sätt?

Två flugor i en smäll på även andra områden! Diskutera gärna på Rotary Disktrikt 2390 Swedens facebook sida https://www.facebook.com/groups/293125849284/ .

Fakta:

WIN är baserad på Ideon Science Park, Lund och finansieras genom en blandning av medlemsavgifter och offentliga medel. www.winwater.se