NEWS

Stay up to date with the latest news on water innovation! We post regularly on topics such as: blue growth, zero discharge, aqua culture, water legislation and more.

WIN

UNOPS Global Innovation Challenge recently launched!

UNOPS Global Innovation Challenge recently launched!

The newly launched UNOPS Global Innovation Centre located in Lund’s Ideon Science Park has officially introduced its first UNOPS Global Innovation Challenge, which is calling on innovators and entrepreneurs to identify solutions for building climate resilient infrastructure, which could be used to help communities prepare for, and adapt to, the challenges posed by climate change.

For more information about the challenge, click here. The deadline for submissions is Feb 22, 2020, 24:00 (CET). You can register for the challenge here.

Opportunity – Work at IKEA with water solutions

Opportunity – Work at IKEA with water solutions

Project leader – Water Solutions
Älmhult, Sweden
Full-time
Company Description
Range & Product Innovation, New Innovation

Do you want to work to change how water is used in the many people’s homes today?  Water is the world’s most important resource and we are looking for a new Innovation colleague with expertise in this area to help us lead the way!

At IKEA of Sweden in Älmhult the IKEA range is developed and made available to customers all over the world. It is also here we explore the future to create ideas and innovations for a better everyday life at home for the many people.

With the IKEA vision – to create a better everyday life for the many people – as a starting point, we focus on creating capabilities and solutions that are relevant in the life at home today and tomorrow.
With the task to capture the opportunities of a changing world, Range & Product Innovation has the responsibility to enable IKEA to meet the future. We are here to explore the big problems in life at home, creating solutions relevant for the many people Using Democratic Design as our guide, we collaborate with partners and customers and together challenge known truths in the world of ideas and technology.

Job Description
As Project leader for Water Solutions you will utilize your wide experience and knowledge in this field to provide innovative solutions that will create wellbeing and save water, energy and money for our many customers.
In this role you will be responsible to lead the collaboration with our different development and innovation partners in their field of expertise.

You will take the lead to deliver the solutions all the way to the market, going beyond customer expectations. Ýou do this by establishing and leading collaborations with innovative start-ups and major industry leading partners within the area of water.
By developing new concepts and solutions following our roadmap you will take an important role to enable as many people as possible to create their water positive home!

Qualifications
To be successful in this role we see that you have experience in leading development connected to water (filtration, drinking water, flow reduction, recycling and reuse of water). You are determined, passionate in what you do and driven by creating innovation with a meaning. With your problem solving approach, humbleness and willpower, open mind, curiosity and courage to try new solutions you contribute to our entrepreneurial IKEA culture and our vision.

You are willing to put in big efforts to make a sustainable global difference on how water is used in homes. You have the capability to build strong lasting relations with internal and external partners. You are passionate about creating the best sustainable solutions for the customers at the right price, quality, good function and with beautiful form.
Furthermore we see that you have proven experience in:

Essential:
Solid experience from the area of fresh water products or solutions
Understanding of different materials and technologies used in connection to water
Going from insights into customers’ needs to ideation to a verified, scalable solution
Working in a fast paced, constantly changing environment, leading from questions and in the unknown
Leading multiple stakeholders and partners using situational leadership

Preferred:
First-hand experience living/working in a water stressed environment
Understanding of the characteristics and treatment of drinking water;
Knowledge of Project management methodology (e.g. Task planning, Time, Resource, Cost planning and KPI’s)
Engineering knowledge (Drawing technique, 3D models, Material, Production, Construction)
Relevant IT tools knowledge level (Project Management tool, Office, 3D etc.)
Knowledge and experience of IKEA concepts, strategies and processes are a great advantage
Additional Information
Interested to apply?

This is a 2 year assignment on a temporary contract.

We look forward to receiving your application in English by latest 28th of October. Please note that we will be interviewing continuously, which means that we may close the application process earlier than stated if we find the right candidates. Please send us your application in English today!

If you have any questions about the position you are welcome to contact Development Leader Tobias Svanberg +46 766190745
If you have any questions regarding the recruitment process, please contact Rasika Carlsson on +46 07 962 44 34.

IKEA of Sweden, or IoS, is responsible for developing the IKEA range and making it available to stores and customers all over the world. IoS is based in Älmhult – the heart of IKEA and the centre of IKEA range development and Supply chain.

https://jobs.smartrecruiters.com/InterIKEAGroup/743999696769839-project-leader-water-solutions

FN-Inkubatorn invigd – “En dag för förändring och hopp”

FN-Inkubatorn invigd – “En dag för förändring och hopp”

Caroline Wendt

October 22, 2019
Den 21 oktober 2019 var en betydelsefull dag för Lund. Det var dagen då FN via UNOPS var med och invigde sitt första globala innovationscenter i Europa på Ideon Science Park. Grete Faremo, UNOPS chef, den svenska näringsministern Ibrahim Baylan och Kjell-Håkan Närfeldt, chefsstrateg på Vinnova var några av invigningstalarna och de berättade hur svenska innovationer ska hjälpa världen. “Detta är en dag för förändring och hopp”, säger Mia Rolf, CEO på Ideon Science Park.

Redan under hösten 2018 blev det klart att UNOPS, FN:s projektleveransorganisation, sätter upp ett av sina av sina globala innovationscenter (Global Innovation Centre) på Ideon i Lund. Svensk innovationsförmåga och svenska bolag ska matchas ihop med stora internationella behov för att kunna lösa de globala utmaningarna, som till exempel i klimaträddande åtgärder.

Invigningen hölls den 21 oktober och drog fullt hus med cirka 400 besökare främst från Lund men också från hela Sverige och världen. Invigningstalare var Grete Faremo, Executive Director, UNOPS, Ibrahim Baylan, Sveriges näringsminister, Kjell-Håkan Närfeldt, chefsstrateg, Vinnova, Louise Eklund, regionråd, Region Skåne, Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Lund och Mia Rolf, CEO, Ideon Science Park.

– Att uppnå hållbarhetsmålen kommer att kräva innovation, säger Grete Faremo. För att få slut på fattigdom och reducera ojämlikhet krävs fundamentala förändringar i hur vi producerar, distribuerar och konsumerar. Sverige har en innovationskultur och en stark infrastruktur att matcha den med. Här finns också den rätta sociala infrastrukturen och ett engagerat ekosystem av intressenter som vill transformera idéer till verklighet.

Ibrahim Baylan, Sveriges näringsminister, Grete Faremo, Executive Director, UNOPS och Mia Rolf, vd på Ideon Science Park.

FN planerar totalt 17 innovationscenter runt om i världen och innovationscentret i Lund är ett av de första i världen och det allra första i Europa som öppnas. Det här är ett led att arbeta mot de globala utvecklingsmålen inom Agenda 2030.

Den svenska näringsministern Ibrahim Baylan påminde om att innovationer också är en möjlighet för det svenska innovationssystemet som exportvara.

– Innovationer behövs för att skapa hållbara tillväxt och hållbar förändring. Innovationer är bra för miljö och klimatet men jag ser förstås också enorma affärsmöjligheter för Sverige när nya jobb och hållbar tillväxt skapas.

Innovationscentret i Lund ska ge stöd till enskilda företag och uppfinnare men också bistå med kunskap, modeller och stöd till utvecklingsländer som påbörjar en uppbyggnad av egna system för innovation.

– Detta är en dag för förändring och hopp. När antalet katastrofer i välden ökar måste vi bygga globala strukturer för att verkligen göra skillnad, säger Mia Rolf. Vi kommer att göra allt i vår makt för att scouta, matcha och utveckla idéer, innovationer och lösningar för att möta de akuta utmaningar som UNOPS för fram till bordet. Detta är ett meddelande till Greta Thunberg och hennes vänner – det här är vi vuxna som lyssnar och agerar. Och till alla vuxna vill jag säga: låt oss arbeta tillsammans och fixa detta!

Innovationscentret i Lund ska ledas av Sarah Emond, central manager UNOPS GIC Sweden. FN driver innovationscentret med Vinnova, utrikesdepartementet och näringsdepartementet som delfinansiärer.

Tre röster från publiken – vad hoppas du att UNOPS betyder för Lund?

– För mig är det högtidligt att få vara med här, lika högtidligt som det var när jag var liten och firade FN-dagen, säger Birgitta Persson, Point of Value och Mejeriet. Jag hoppas att detta gör att vi i Lund tänker mer globalt.

– Det här ger Lund ytterligare internationell uppkoppling och fokus på hållbara frågor, säger Lunds kommuns näringslivschef Per Persson. UNOPS kommer att ytterligare öka Lunds attraktivitet.

– Lund är den perfekta utgångspunkten för FN-inkubatorn, säger Maria Sätherström Lantz, vd, WIN Innovationsplattform. Den kommer att stärka ett redan starkt innovationssystem och öppna upp för globala marknadsmöjligheter via UNOPS. Jag hoppas också att några av de innovationsverktyg som vi utvecklat i regionen kan inspirera även på andra håll i världen.

WIN på Ideon växer och blir eget bolag

WIN på Ideon växer och blir eget bolag

Lund den 8 maj 2019

WIN växer med fler medlemmar, samarbeten och projekt. Nu knoppas organisationen av och skapar ett eget bolag som ska fortsätta att fokusera på att öka utvecklingstakten och skapa samverkan mellan olika aktörer för att uppnå FNs hållbarhetsmål.

WIN utgörs idag av tre marknadsplatser för öppen innovation inom vatten, samhällssäkerhet och energi. Modellen som WIN utvecklat är dynamisk och kan appliceras inom många branscher. Exempel på framgångsrika innovationsbolag som vuxit genom samverkan i WIN är Watersprint, Orbital Systems och Carex of Sweden.

Som ett led i sin expansion knoppas WIN av från Ideon Open AB till ett eget bolag och kommer även fortsatt att ledas av Maria Sätherström Lantz. Uppdraget och verksamheterna i WIN kommer att rulla på oförändrade, men formellt fristående från Ideon Open AB.

– Vi är stolta över den fantastiska plattform vi byggt upp och hur vi påskyndar utvecklingstakten inom viktiga områden. Vi arbetar med att få ut innovationer på marknaden och är en visionär verkstad som skapar möjligheter både vad gäller det som finns i dag och det som kommer att vara möjligt i framtiden. Avknoppningen lägger basen för vår fortsatta expansion, säger Maria Sätherström Lantz, vd för WIN.

– WIN-konceptet har sedan det startades inom Ideon Open utvecklats till ett framgångsrikt sätt att stödja innovationsbolag och är nu redo för nästa steg. Genom avknoppningen från Ideon Open kan WIN-teamet fokusera till hundra procent på att skala upp konceptet, säger Arne Hansson, vd på Ideon Open.

”Tid till marknad” är den främsta utmaningen för nystartade bolag och det adresserar WIN genom att i sina aktiviteter aktivt föra samman beslutsfattarna i det stora och det lilla företaget/organisationen. Genom att också arbeta branschvis ökar sannolikheten för affärer rejält, vilket WIN-medlemmarna bekräftar. Detta har lett till kommersiell framgång och uppnådda mål för många bolag och organisationer.

För frågor kontakta;

Maria Sätherström Lantz, VD WIN, 0709-999 774, maria@win.ideon.se

Arne Hansson, VD Ideon Open AB, 0703-194740, arne.hansson@ideonopen.se


OM WIN

WIN erbjuder marknadsplatser för företag och innovationer inom vatten, samhällssäkerhet och energi. Genom öppen innovation och aktiv matchmaking påskyndar vi processen för att få ut innovationer på marknaden. WIN har totalt drygt 120 aktiva medlemsorganisationer och omfattar såväl små innovativa som stora globala företag, offentliga organisationer, akademin och ideella organisationer. Verksamheten har sin bas på Ideon Science Park i Lund och agerar med både svenskt och internationellt perspektiv. WINs marknadsplatser och innovationsplattformar är: WIN Water, WIN Guard och WIN Energy.

Se mer på: www.winwater.se, www.winguard.se, www.winenergy.nu

OM IDEON OPEN AB

Ideon Open AB är en del av Ideon Science Park och stödjer industrin med tjänster och arbetsmetoder baserade på öppen innovation och entreprenöriella metoder. Ideon Open ägs av Lunds universitet, Lunds kommun och Wihlborgs Fastigheter. Ideon Open driver affärsutveckling genom ASSIGNMENTS – utmaningsdrivna innovationsuppdrag som skräddarsys för varje klient – och BEYOND – en kollaborativ företagsaccelerator för bolag som vill utveckla disruptiva affärer i högt tempo.

Se mer på: www.ideonopen.com, www.ideon.se

Elemental Excelerator is looking to fund creative and innovative solutions – apply now!

Elemental Excelerator is looking to fund creative and innovative solutions – apply now!

Would you like to connect with angel investors, venture capital firms, and strategic partners? Our friends at Elemental Excelerator are looking for diverse teams with world-changing solutions in mobility, agriculture, water, energy, circular economy, and beyond. The first round application takes only 5 minutes — apply by April 12. 

Elemental Excelerator has funded 82 startups $30 million. They can provide up to $1 million to co-fund a substantial project proving out your company’s technology, test an expansion of an existing business model, or lower the risk of entering a new customer segment or geography.

Take your product to the next level and connect with global corporates, utilities, government bodies, and over 250 investors by becoming a part of Elemental Excelerator’s next cohort.

More info here: https://winwater.se/wp-content/uploads/2019/02/Help-Elemental-Find-Its-Next-Cohort.pdf

Apply here by April 12: https://elementalexcelerator.com/apply/

WIN Water’s new website showcased in design blog!

WIN Water’s new website showcased in design blog!

We are very proud to say that WIN Water’s new website was picked as 1 out of 10 best community Divi website submissions from January 2019 showcased in the design blog “Elegant themes”.

Special thanks to our web developer and designer Victor Duse at Duse Media! Big thanks as well to Alice Hedin, the creator of the new graphic profile!

Divi Design Showcase: New Submissions from January 2019

Altered, IRRIOT and AXsensor – meet our new innovation companies!

Altered, IRRIOT and AXsensor – meet our new innovation companies!

Altered creates low effort-high impact solutions for your everyday habits. They strive to enhance the quality of life through products that reduces water, energy and greenhouse gas emissions without losing functionality, design or experience.
https://winwater.se/our-members/innovation-companies/altered/

 

 

 

IRRIOT’s unique product saves water, electricity and human resources. It provides quick to deploy and maintenance free installation, possibilities for remote access and management, data collection and processing. Better usage of soil humidity and rain sensors is also one of the key features of IRRIOT’s solution.
https://winwater.se/our-members/innovation-companies/irriot/

AXsensor offers smart, simple and robust liquid level control. Sonic Level Sensing (SLS) is AXsensor’s unique patented liquid level control technology that lets you control your tanks, groundwater, liquid levels and channels smart and easily.
https://winwater.se/our-members/innovation-companies/axsensor/

Next event

Twitter feed

We just got started at today's WIN Water Meeting at IKEA Hubhult in Malmö. An inspirational day on water innovation is waiting with lots of fruitful networking! 🍏💡💦💫
#WIN #WINWater #water #innovation #Ikea #Hubhult #consumerperspective

Don't miss the final communication document of the NEPTUNE project! 💦📄
https://bit.ly/2rYiLIC

@NEPTUNE_BGrowth @EU_EASME @Clusters_EU @EU_MARE @EU_H2020 #NEPTUNE #aquaculture #BlueGrowth #BlueEconomy

UNOPS joins the Ideon family!💫 Congrats and well done everyone involved! WIN is really looking forward to the journey! https://ideon.se/unops-opens-global-innovation-centre-sweden-ideon-science-park/

#globalgoals #SDGs #ClimateAction #theyesway #ideon

Follow the news

Stay up to date with the latest news on water innovation!